“Od kultury do kultury” – spotkanie z cyklu “Zrozumieć kulturę”.


Od kultury do kultury

 

9 czerwca 2015 r., (wtorek), godz. 14.00.

 

Kultura podlega stałej ewolucji. Kultury przenikają się i czerpią z siebie nawzajem. Wielowiekowy proces przenikania i wzbogacania doprowadził do zmiany rozumienia i znaczenia kultury. Dodatkowo w jej obszarze pojawiły się zagadnienia mające z kulturą mało wspólnego. Mnogość zagadnień, podważenie ugruntowanej pozycji, wypaczanie roli i znaczenia doprowadziły do rozbicia kultury. W konsekwencji tego kultura uległa rozproszeniu. Przejście od dawnej postaci kultury do nowej jej formy wymaga pogłębionej refleksji i dyskusji. Tezy do dyskusji:

 

Teza 1. Kulturę animuje filozofia.

Teza 2. Przełomowym momentem dla kultury była autonomia nauk przyrodniczych i humanistycznych.

Teza 3. Kondycja kultury zdradza prawdę o samym człowieku.

 

 

W spotkaniu dyskusyjnym 9 czerwca udział wezmą: Aleksandra Magierecka, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy, Wanda Niegolewska-Górska, Fundacja „Czyń coś powinien, będzie co może” im. Stanisława i Wandy Niegolewskich i Jan Sęk, dyrektor Filharmonii Lubelskiej im. H. Wieniawskiego.

 

Wystąpienie wprowadzające do dyskusji wygłosi Jolanta Dąbek, zastępca dyrektora ds. programowych Muzeum Niepodległości. Dyskusję będzie moderował Michał Rybak, Muzeum Niepodległości.

ZKplakat kopia