“Obok Orła znak Pogoni…” – wykład towarzyszący wystawie “Z Orłem Białym przez wieki”.


Zapraszamy na kolejne spotkanie towarzyszące wystawie Z Orłem Białym przez wieki. Tym razem dr Jolanta Załęczny przedstawi temat Wykorzystanie motywu orła na różnych etapach edukacji szkolnej.

 

Planowany tytuł wystąpienia autorka opatrzyła dodatkowym dopiskiem: czyli jak orzeł pomaga uczyć patriotyzmu.

 

Nie  jest to wykład dotyczący wyłącznie dydaktyki i metodyki nauczania. Nie jest skierowany wyłącznie do wąskiej grupy nauczycieli. Adresowany  jest do odbiorcy, któremu leży na sercu wychowanie patriotyczne młodego pokolenia, więc do rodziców, dziadków, wychowawców przedszkolnych, nauczycieli, czyli praktycznie do każdego.

 

W trakcie spotkania podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania:

Od czego zaczyna się edukacja patriotyczna?

Jaką rolę w niej pełnią symbole narodowe?

Jak umiejętnie wykorzystać treści historyczne i patriotyczne w edukacji?

Na ile znajomość historii pozwala wychować współczesnego patriotę?

 

Wykład będzie uzupełnieniem treści prezentowanych na wystawie, przybliży słuchaczom tematykę obecności orła w literaturze, podpowie, jak rozmawiać o symbolice z dziećmi i młodzieżą.

 

ORZEŁZałęczny2