Obchody Roku Kościuszkowskiego


22 kwietnia 2017 r. (sobota)   Plac Żelaznej Bramy

 

O godz.10.00 odbędą się uroczyste obchody 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki i 223. rocznicy Insurekcji Warszawskiej

 

Program uroczystości: 

 

  1. 00 – powitanie gości
  2. 15 – Krótki rys historyczny poświęcony Tadeuszowi Kościuszce

i wydarzeniom Insurekcji Warszawskiej 1794

  1. 30 – Przemówienia okolicznościowe
  2. 45 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki
  3. 00 – Wszechnica Kościuszkowska (Muzeum Niepodległości,

Al.  Solidarności 62)

 

– Występ Chóru Polskiego „Zgoda” z Brześcia na Białorusi

– Wystawa obrazów „Nowe obrazy i wizerunki Tadeusza Kościuszki”

 

– Sesja :  „Dziedzictwo myśli i czynów Tadeusza Kościuszki i Insurekcji Warszawskiej”

(Muzeum Niepodległości Al. Solidarności 62)

 

Prof. dr  hab. Marian Marek Drozdowski – Wkład Tadeusza Kościuszki do polskiej kultury politycznej

Dr Longina Ordon – Boże, pozwól raz jeszcze walczyć za ojczyznę, czyli o dziedzictwie niepodległościowym Tadeusza Kościuszki

Prof. dr  hab. Tadeusz Rawski – Insurekcja  Warszawska – największa zwycięska  bitwa na ziemiach polskich w XVIII w.

Prof. dr  hab. Izabella Rusinowa – Tadeusz Kościuszko w relacjach Juliana Ursyn Niemcewicza

Mgr Krzysztof Bąkała – „O obchodach 100. Rocznicy śmierci T. Kościuszki na ziemiach polskich”

Dr Leszek Marek Krześniak – „O światowych obchodach Roku Kościuszki”