Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych


W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Muzeum Niepodległości w Warszawie organizuje cykl wydarzeń edukacyjnych

przybliżających kontekst historyczny Polski w latach 1944–1950.

Cykl został objęty honorowym patronatem

p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pana Jana Józefa Kasprzyka

oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego pana Adama Struzika.

 

Projekt obejmuje następujące działania:

 

2.03 (czwartek) o godz. 17:00 – „(Nie)Pamięć Murów” – spotkanie z Anną Straszyńską (Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu). Prezentacja materiałów dotyczących miejsc kaźni na Pradze i omówienie roli społecznej w zachowywaniu pamięci. W drugiej części spotkania Anna Straszyńska przedstawi gościom wystawę fotograficzną swojego autorstwa „Brzemię Pamięci” prezentowaną w górnym westybulu w dniach 1–5.03 (10 zdjęć 70×50 cm na piance umieszczonych na sztalugach).

 

3.03 (piątek) o godz. 17:00 – spotkanie z Markiem Łuszczyną, autorem książki „Mała zbrodnia”. Spotkanie prowadzi dr hab. Marcin Zaremba, historyk, laureat nagrody im. Jerzego Turowicza.

 

1–31.03 o godz. 10:00, 12:00 i 14:00 (terminy do uzgodnienia) – cykl zajęć edukacyjnych adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia obejmują lekcje muzealne „Wielka Trwoga. Życie codzienne w Polsce 1944–1950” (z projekcją filmu dokumentalnego „W samym sercu miasta” wyprodukowanego przez Narodowe Centrum Kultury) oraz spacery po warszawskiej Pradze szlakiem miejsc stalinowskiego terroru. Szczegółowe informacje o zajęciach oraz zasady rezerwacji znajdują się w zakładce Edukacja.