“O Katyniu raz jeszcze…”


O Katyniu raz jeszcze…

 

Dla uczczenia kolejnej rocznicy zbrodni katyńskiej zapraszamy na spotkanie tematyczne przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców, w tym też dla młodzieży szkolnej. O okolicznościach zbrodni katyńskiej opowie Sławomir Frątczak, kierownik Muzeum Katyńskiego.

 

Głównym wątkiem będzie utrwalenie bolesnego tematu w poezji przez poetów, których los zaprowadził do Katynia, Ostaszkowa, Starobielska. Większość z nich zginęła, pozostała pamięć i wiersze… Prelekcję Polscy poeci w cieniu Katynia wygłosi dr Jolanta Załęczny.

10 kwietnia (piątek) 2015 r. godz. 12.00

Muzeum Niepodległości

al. Solidarności 62, Warszawa

Katyń kopia