“Na stokach Cytadeli…” – uroczystość patriotyczna


Muzeum Niepodległości w Warszawie

 

zaprasza na uroczystość patriotyczną

 

Na stokach Cytadeli…

w 151 rocznicę stracenia gen. Romualda Traugutta i jego towarzyszy

 

godz. 12.00: Otwarcie Galerii Brama Bielańska;

godz. 13.00: Koncert pieśni z Powstania Styczniowego w wykonaniu Polskiego Chóru ZGODA z Brześcia Litewskiego;

godz. 14.00: Otwarcie galerii plenerowej rzeźb członków Rządu Narodowego:

Romualda Traugutta (autor Gustaw Hadyna),

Rafała Krajewskiego (Stanisław Romańczuk),

Jana Jeziorańskiego (Adolf Tomasik),

Romana Żulińskiego (Janusz Wilczyński)

i Józefa Toczyskiego (Maciej Stefański)

oraz złożenie kwiatów w Celi Traugutta

 

 

5 sierpnia (środa) 2015 r.

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ul. Skazańców 25, Warszawa

 

 

RNplakat2 kopia

 

ROMUALD TRAUGUTT (1826-1864) Właściciel ziemski na Polesiu, oficer armii rosyjskiej, od 1860 podpułkownik, uczestnik wojny krymskiej. Wystąpił z armii w 1862. W powstaniu styczniowym dowódca oddziału powstańczego w pow. kobryńskim i pińskim. 14 VIII 1863 mianowany przez Rząd Narodowy generałem i wysłany z misją dyplomatyczną za granicę. Po powrocie, naczelnik Rządu Narodowego od 17 X 1863. Aresztowany 11 IV 1864, więziony kolejno na Pawiaku i w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Wyrokiem Sądu Polowego z 19 VII, potwierdzonym przez Audytoriat Polowy 30 VII skazany na karę śmierci i stracony na stokach Cytadeli Warszawskiej 5 VIII 1864.

 

RAFAŁ KRAJEWSKI (1834-1864) Były student warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, znany architekt warszawski, autor wielu proje-któw architektonicznych oraz fachowych artykułów. Działacz „millenerów”. W powstaniu styczniowym referent w Wydziale Spraw Wewnętrznych Rządu Narodowego, w okresie dyktatury Romu-alda Traugutta dyrektor tegoż Wydziału. Aresztowany 11 III 1864, więziony kolejno na Pawiaku i w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Wyrokiem Sądu Polowego z 19 VII, potwierdzonym przez Audytoriat Polowy 30 VII skazany na karę śmierci i stracony na stokach Cytadeli Warszawskiej 5 VIII 1864.

 

JÓZEF TOCZYSKI (1828-1864) Aplikant sądowy w Warszawie. Za udział w konspiracji niepodległościowej w 1846 więziony 2 lata kolejno w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej i Modlinie. Skazany w 1848 na 10 lat katorgi syberyjskiej. Po powrocie pracował jako buchalter, był też członkiem Towarzystwa Rolniczego. W powstaniu styczniowym referent kontroli w Wydziale Skarbu Rządu Narodowego, od grudnia 1863 dyrektor tegoż Wydziału. Aresztowany 29 I 1864, więziony kolejno na Pawiaku i w X Pawilonie. Wyrokiem Sądu Polowego z 19 VII 1864, potwierdzonym przez Audytoriat Polowy 30 VII skazany na karę śmierci i stracony na stokach Cytadeli Warszawskiej 5 VIII 1864.

 

ROMAN ŻULIŃSKI (1830-1864) Matematyk, nauczyciel przedmiotów matematyczno-fizycznych gimnazjum warszawskiego. Przed wybuchem powstania styczniowego związany z obozem białych, członek tzw. Dyrekcji. W powstaniu organizator i dyrektor poczty powstańczej. Od listopada 1863 dyrektor Ekspedytury w Rządzie Narodowym R. Traugutta. Aresztowany 12 III 1864, więziony kolejno na Pawiaku i w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Wyrokiem Sądu Polowego z 19 VII, potwierdzonym przez Audytoriat Polowy 30 VII skazany na karę śmierci i stracony na stokach Cytadeli Warszawskiej 5 VIII 1864.

 

JAN JEZIORAŃSKI (1834-1864) Rewizor w Administracji Rządowej Dochodów Tabacznych w Warszawie. Po wybuchu powstania styczniowego zaangażowany w działalność Organizacji Narodowej w stolicy. W czasie dyktatury R. Traugutta referent, następnie od lutego 1864 komisarz Biura Komunikacji Rządu Narodowego, później, po aresztowaniu 12 III 1864 R. Żulińskiego, dyrektor Ekspedytury i poczty powstańczej. Aresztowany 14 IV 1864, więziony kolejno na Pawiaku i w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Wyrokiem Sądu Polowego z 19 VII, potwierdzonym przez Audytoriat Polowy 30 VII skazany na karę śmierci i stracony na stokach Cytadeli Warszawskiej 5 VIII 1864.

RN1 kopiaRN2 kopia