“Muzyczny uśmiech białoruskiej wiosny” – koncert


Zapraszamy na koncert zespołu Rumianeczki z Brześcia.

W programie pieśni białoruskie, polskie, rosyjskie.

Prowadzenie dr Leszek Krześniak.

15 maja (piątek) 2015 r. godz. 16.00

Muzeum Niepodległości

al. Solidarności 62, Warszawa

Zespół Wokalny “Rumianeczki” Miejskiego Domu Kultury w Brześciu powstał w 2008 roku na bazie Uniwersytetu Technicznego w Brześciu, a od 2012 roku jest zespołem Miejskiego Domu Kultury. Mimo że jest jednym z najmłodszych zespołów bez jego występów nie obywa się żadna ważniejsza impreza.

 

Od 2009 roku zespołem kieruje Vadim Miadźwiedź.

 

Repertuar zespołu obejmuje różne style i gatunki muzyki pop, pieśni białoruskich, rosyjskich i zagranicznych autorów, a także pieśni ludowe w nowoczesnej aranżacji.

 

Zespół prowadzi aktywne życie koncertowe. Występował w wielu miastach m.in. Brześciu, Mińsku, Mohylewie, Grodnie, Witebsku, Kobryniu.

 

Uczestniczył w wielu festiwalach obwodowych, dożynkach, Gali Koncertowej na Dzień Niepodległości i Człowiek Roku. Otrzymał nagrody na międzynarodowych i regionalnych konkursach i festiwalach: Festiwal pop-artu “Rhythms of Youth” (Brześć, 2010) – dyplom z 3 stopnia; Republikański festiwal popularnej piosenki “Student listopada” (Mohylew, 2010) – dyplom 1 stopnia; Międzynarodowy Konkurs-Festiwal dzieci i młodzieży kreatywności “Przemienienia Pańskiego”, “Złoto jesieni 2010 r.” (Sankt Petersburg, 2010). – laureat dyplomu 1 stopnia, Republikański konkurs kreatywności dzieci i młodzieży “Złota Lira 2011 roku” (Mińsk. 2011.) – laureat dyplomu 1 stopnia, Republikański Konkursu dla Dzieci i Kreatywności młodzieży “Złota Lira-2011.” (Mińsk, 2011) -. Laureat Dyplomu 2 stopnia (dla małych grup), Republikański  Festiwal Kultur Narodowych “Kwiatostan Kultury 2012” ( Grodno 2012) – dyplom laureata, Republikański Konkurs dla Dzieci i Młodzieży “2012. Nowy Ruch” (Mińsk, 2012) – zdobywca Dyplomu stopnia 3, Republikański Konkursu dla Dzieci i Kreatywności Młodzieży “. Nowy Ruch-2012” (. Mińsk, 2012) – Laureat dyplomu 1 stopnia (małe grupy) Konkurs narodowy wykonawców scenicznych “akord Belazovsky” (Żodino 2012.).

Plakat A4 KOLOR Muz internet