Muzeum idzie do remontu.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że – zgodnie z umową podpisaną 6 marca 2017 r. przez wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego oraz dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie dr. Tadeusza Skoczka – trwają intensywne przygotowania do remontu siedziby głównej naszej instytucji. Remont ma się rozpocząć w tym roku. Jego ukończenie zaplanowane jest na 2019.

 

Przed budynkiem stanęły tablice informujące o realizacji projektu „Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych”, który otrzymał dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Z Informacją na temat projektu można się zapoznać także w holu budynku. Ekspozycje w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów od 1 sierpnia 2017 r. są zamknięte.

 

Zbiory przenosimy do Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Tam też na czas remontu ulokują się dyrekcja Muzeum Niepodległości i pracownicy siedziby głównej. Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów zostanie zamknięty z końcem września. Dlatego od października 2017 r. wszelką korespondencję prosimy kierować na adres: Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa.

 

Niezmiennie serdecznie zapraszamy do naszych oddziałów: Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Muzeum Więzienia Pawiak i jego filii – Mauzoleum Walki i Męczeństwa. Wszystkie są czynne od środy do niedzieli w g. 10.00–17.00.

 

Więcej o projekcie – w najnowszym numerze wydawanego przez Muzeum Niepodległości czasopisma humanistycznego „Niepodległość i Pamięć” (s. 309–311):

http://muzeum-niepodleglosci.pl/wp-content/uploads/2015/06/NIP-nr-258_2017-srodki.pdf

 

Muzeum Niepodległości

W Warszawie

 

 

 

ODDZIAŁY MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI

będą czynne bez zmian (od środy do niedzieli w g. 10.00–17.00):

 

MUZEUM X PAWILONU CYTADELI WARSZAWSKIEJ

ul.Skazańców 25, tel. 22 839 12 68 (centrala), 22 839 23 83 (biuro)

xpawilon@muzeumniepodleglosci.art.pl

Ekspozycje stałe:

  • „Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej” (z wyodrębnioną częścią „Józef Piłsudski w X Pawilonie”)
  • „Galeria malarstwa Aleksandra Sochaczewskiego”

Ekspozycje czasowe:

  • „Komendant »Rakoczy« (1891–1937). Alfons Zgrzebniok z Dziergowic – dowódca powstań śląskich. W 80. rocznicę śmierci” (do 10 sierpnia 2017)
  • „Brześć nad Bugiem. Podróż w czasie 1919–1939” (do 31 sierpnia 2017)
  • „Continuum… Rysunki z ziemi włoskiej” Joanny Brześcińskiej-Riccio (od 29 lipca do 3 września 2017, Galeria Brama Bielańska)
  • „Konstanty Sopoćko – twórca socrealistyczny w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie” (Galeria Brama Bielańska)

 

MUZEUM WIĘZIENIA PAWIAK

ul. Dzielna 24/26, tel. 22 831 92 89

pawiak@muzeumniepodleglosci.art.pl

Ekspozycje:

  • „Pawiak 1835–1944”
  • „Ślady Pamięci. 50 lat Muzeum Więzienia Pawiak” – wystawa plenerowa

 

MAUZOLEUM WALKI I MĘCZEŃSTWA

(FILIA MUZEUM WIĘZIENIA PAWIAK)

al. Szucha 25, tel. 22 629 49 19

szucha@muzeumniepodległosci.art.pl

Ekspozycja:

  • „Aleja Szucha – areszt śledczy gestapo”

 

 

Do końca września 2017 r.

w siedzibie głównej Muzeum Niepodległości działa Kino Apolonia.

Repertuar jest dostępny na stronie: kinoapolonia.pl

tel.: 22 606 545 180; kino@kinoapolonia.pl