“Mazowieckie Zdarzenie Muzealne – Wierzba” – Muzeum Niepodległości nagrodzone.


Muzeum Niepodległości w Warszawie otrzymało główną nagrodę w Konkursie “Mazowieckie Zdarzenie Muzealne – Wierzba” za projekt „Konserwacja prasy Powstania Warszawskiego
ze zbiorów Muzeum Niepodleglości w Warszawie. Konferencja oraz wydawnictwo” zrealizowany przez Muzeum Niepodległości w Warszawie”.

 

Poniżej znajdą Państwo wszystkich nagrodzonych:

 

Muzealny projekt otwarty

 

– pierwsze miejsce zajął projekt „Konserwacja prasy Powstania Warszawskiego
ze zbiorów Muzeum Niepodleglości w Warszawie. Konferencja oraz wydawnictwo” zrealizowany przez Muzeum Niepodległości w Warszawie,
– drugie miejsce zajął projekt „Kobieta z harfą – wokół sekretnej aury obrazu” zrealizowany przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,
– trzecie miejsce zajął projekt „Otwarcie zabytkowego parku w Winiarach
po rewitalizacji – Dzień Pułaskiego 2014” zrealizowany przez Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

 

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały trzy projekty:
– „Piecowiska Stare – wioska archeologiczna” zrealizowany przez Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie;
– „Powołanie Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych – ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej muzea działające przy szkołach wyższych i ich pracowników” zrealizowany przez Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie;
– „Uwolnić projekt” zrealizowany przez Państwowe Muzeum Etnograficzne
w Warszawie.