“Macedończyk”.


Zapraszamy na projekcje filmu dokumentalnego Petro Aleksowskiego

 

MACEDOŃCZYK

 

Projekcja ze zbiorów Biblioteki Filmu Historycznego Fundacji Ars Creatori.

 

 

8 czerwca 2016 r., godz. 17.00

Muzeum Niepodległości

al. Solidarności 62

 

Macedończyk kopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas wojny domowej w Grecji w latach 1948-1950 z terenów greckiej Macedonii wywieziono ok. 28 tysięcy dzieci, z czego do Polski trafiło ich 3500, w tym 1750 macedońskiego pochodzenia. Początkowo miały one przebywać poza granicami kraju tylko na czas trwania konfliktu, jednak po zakończeniu wojny rząd Grecji zakazał dzieciom powrotu do domu. Jednym z nich był Mito Klawczow, któremu nigdy nie udało się wrócić do ojczyzny. Jego syn Petro wyrusza więc w podróż tropem ojcowskich korzeni i jego utraconej przed laty tożsamości.