“Kultura, powód by żyć”.


Szanowni Państwo !

 

Serdecznie zapraszamy na czwarte spotkanie dyskusyjne pt. Zrozumieć kulturę, które odbędzie się 15 marca (wtorek) 2016 r. o godzinie 14.00 w sali kinowej Muzeum Niepodległości w Warszawie ( al. Solidarności 62). Poprzednie spotkanie zakończyło się stwierdzeniem, iż stoimy w obliczu wielkiej zmiany społecznej podyktowanej rozwojem technologii, a co za tym idzie – anektowaniem człowieka dla jej celów. Istnieje uzasadniona obawa, że człowiek stanie się jej narzędziem. Zmiana ta może także wygenerować wielką potrzebę kultury i przestrzeń dla niej, z czego należy konsekwentnie skorzystać. Kultura jest przejawem człowieczeństwa. Nasza duchowość i wrażliwość zamknięte w realnym wymiarze artefaktów, a także suma obserwowalnych zachowań są dowodami na obecność kultury w życiu człowieka. Przeżywanie, wyrażanie i rozumienie kultury wypełniają próżnię powstającą w konsekwencji procesów zachodzących we współczesnym świecie. Kultura nadaje życiu sens, czyni go wartościowym, ogranicza niepewność w czasach nowoczesności, jest powodem by żyć.

 

Podczas spotkania w dniu 15 marca o godz. 14.00 będą podejmowane  następujące tezy do dyskusji: Kultura jest wynikiem ludzkiej potrzeby przynależności do określonej wspólnoty. Sens kultury tkwi w wartościach, uczuciach i aspiracjach ludzi. Kultura jest artefaktem czasu wolnego.

ZKplakat15.03. kopia