“Kresy – wczoraj, dzisiaj, jutro” – konferencja


Zarząd Patriotycznego
Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich

 
Muzeum Niepodległości w Warszawie

 
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie

 
organizowaną z okazji
Dnia Pamięci Ofiar banderowskiego ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939–1947

 
Konferencja odbędzie się 10 lipca 2015 r.

w Muzeum Niepodległości w Warszawie
al. Solidarności 62
mają zaszczyt zaprosić na

 

 

KONFERENCJĘ
KRESY. WCZORAJ, DZISIAJ, JUTRO

 

W dniu 10 lipca w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie, przy al. Solidarności 62, odbędzie się konferencja zatytułowana ,,Kresy –  wczoraj, dzisiaj, jutro”. Została ona zorganizowana przez Zarząd Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich, Muzeum Niepodległości oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, z okazji Dnia Pamięci Ofiar banderowskiego ludobójstwa dokonanego na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1945. Założenia konferencji przewidują odniesienie się do trzech aspektów: historycznego, problemów współczesnych oraz możliwości i kierunków współpracy w przyszłości. W części historycznej postanowiono przedstawić rozwój cywilizacyjny obszarów objętych tematyką, poruszyć genezę ukraińskiego nacjonalizmu i przypomnieć działalność ukraińskich organizacji nacjonalistycznych w okresie międzywojennym, dokonać podsumowania ludobójstwa dokonanego na Kresach, a także odnieść się do Operacji ,,Wisła”. W drugiej części przedstawiony zostanie proces zachodzących przemian politycznych na Ukrainie po rozpadzie ZSRR, a także refleksje na temat kierunków reform ustrojowych i relacje z państwami regionu i ich potencjał militarno – gospodarczy. W ostatnim panelu poruszone zostaną zagadnienia Polskiej Racji Stanu i określeniu miejsca Rzeczypospolitej wśród państw regionu. Omówione zostaną oczekiwania środowisk Kresowych względem władz Rzeczypospolitej i Ukrainy – mapa drogowa ku pojednaniu; a także zaprezentowany będzie projekt programu pomocy dla Polaków na Kresach, w tym:

 

– stworzenie warunków do repatriacji i ponownego osiedlenia się w Ojczyźnie;

 

– organizacja szkolenia młodzieży i dorosłych (w wieku aktywności zawodowej) w zakresie    przedsiębiorczości, spółdzielczości i innych formach aktywności;

 

– organizowanie szkolenia dla Ukraińców w zakresie przygotowania ich do działalności gospodarczej, samorządowej i spółdzielczej.

 

Wśród prelegentów znajdują się nazwiska wielu niekwestionowanych autorytetów. Rangę konferencji podnosi fakt, iż patronat nad nią objęli: Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego; Alfred Domagalski, Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Kazimierz Kaźmierczak, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Początek konferencji zaplanowano na godzinę 10.00.

 

 

10.00 – Otwarcie Konferencji, przywitanie gości,
Hymn o Wołyniu – wyk. Duet Ewan.
10.15 – Referaty


mgr Krzysztof Bąkała;

dr hab. Janusz Gmitruk;

dr Dariusz Grabowski;

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski;

prof. Leszek Jazownik;

prof. Tadeusz Marczak;

prof. Czesław Partacz;

mec. Dariusz Raczkiewicz;

kustosz Ewa Siemaszko;

red. Stanisław Srokowski;

mgr Romuald Starosielec;

prof. Artur Śliwiński;

prof. Jacek Wilczur;

dr Andrzej Zapałowski.

 

Konferencja winna odnieść się do tematu w trzech aspektach:

–  Historycznym:

  1. Kresy – wschodnie rubieże Rzeczypospolitej, rozwój cywilizacyjny (do 1918 r.);
  2. Preludium zbrodni, geneza zjawiska aktywizacji ukraińskiego nacjonalizmu (1922 – 1941);
  3. Działalność ukraińskich organizacji nacjonalistycznych w Polsce w okresie (1922 -1939);
  4. Operacja „Wisła”;
  5. Kalendarium ludobójstwa, straty osobowe na Kresach Wsch.

 

–  Ukraina dzisiaj, zagrożenia, konieczne działania  w polityce wschodniej RP, mniejszość ukraińska w Polsce:

  1. Proces zachodzących przemian politycznych na Ukrainie po rozpadzie ZSRR;
  2. Przyjęte kierunki reform ustrojowych, relacje z państwami regionu, potencjał militarno            – gospodarczy.

 

–  Warunki pojednania, możliwe ramy współpracy.

  1. Polska Racja Stanu, miejsce Rzeczypospolitej wśród państw regionu;
  2. Oczekiwania środowiska Kresowian względem władz Rzeczypospolitej i Ukrainy, mapa drogowa ku pojednaniu;
  3. Program pomocy dla Polaków na Kresach, w tym:

– stworzenie warunków do repatriacji i ponownego osiedlenia się w Ojczyźnie;

– organizacja szkolenia młodzieży i dorosłych (w wieku aktywności zawodowej) w zakresie  przedsiębiorczości, spółdzielczości i innych formach aktywności;

– organizowanie szkolenia dla Ukraińców w zakresie przygotowania ich do działalności gospodarczej, samorządowej i spółdzielczej.

 

KonKres2015_Zapro30VI-1