“Kresy 2016. Wczoraj, dziś, jutro” – konferencja


Z okazji  Narodowego Dnia Pamięci Ofiar banderowskiego ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1947 w dniu 9 lipca w godz. 10.30- 15.00 w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbędzie się konferencja Kresy 2016 wczoraj, dziś i jutro  organizowana przez Muzeum Niepodległości, Klub Inteligencji Polskiej oraz Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich. Podczas tego wydarzenia zostaną wygłoszone referaty znamienitych specjalistów z tej dziedziny m in :dr Lucyny Kulińskiej,   dr hab. Janusza Gmitruka, dr Dariusza Grabowskiego, prof. dr hab. Tadeusza Marczaka, prof. dr hab. Czesława Partacza, prof. dr hab. Bogusława Paźa,     prof. dr hab. Artura Śliwińskiego, dr Andrzeja Zapałowskiego i red. Romualda Starosielca. Konferencja ma charakter ogólnopolski, a jej celem jest historyczne ujęcie procesów cywilizacyjnych tzw. Kresów I i II RP. Wskazanie zagrożeń odradzającego się neobanderyzmu dla procesów budowania bezpieczeństwa, demokracji i wzajemnych stosunków środowiska Kresowian dla władz III RP jako warunków do faktycznego pojednania Polaków z Ukraińcami.

Konferencja „KRESY 2016 – Wczoraj,  Dzisiaj,  Jutro”. Warszawa, 9 lipca 2016 r.

 

prof. dr hab. Tadeusz MARCZAK:    –  „KRESY  W  GEOPOLITYCE  POLSKIEJ”.

 

red. Romuald STAROSIELEC:           –   „DZIEDZICTWO  POLSKICH  KRESÓW – OBOWIĄZEK  I  WYZWANIE”.

 

dr hab. Janusz GMITRUK:                –    „APOKALIPSA   WOŁYŃSKA  –  11  LIPCA  1943”.

 

dr Lucyna KULIŃSKA:                        –   „LUDOBÓJSTWO KRESOWE LAT 1943 – 1944, A  HONOR  POLAKÓW”.

 

prof. dr hab. Czesław PARTACZ:      –    (artykuł będzie dosłany do biuletynu)

 

prof. dr hab. Bogusław PAŹ:           –  „ALETOFOBIA,  CZYLI  STRACH  PRZED  PRAWDĄ HISTORYCZNĄ O LUDOBÓJSTWIE NA KRESACH”.

 

dr  Andrzej ZAPAŁOWSKI:               –  „PAŃSTWO POLSKIE WOBEC ZACHOWAŃ MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ  PRZEBYWAJĄCEJ W POLSCE”; Promocja książki  „ Pogranicze w ogniu”.

 

prof. dr hab. Artur Śliwiński:           –  „KWESTIA UKRAIŃSKA W KONTEKŚCIE KULTURY I GEOPOLITYKI”.

 

dr Dariusz GRABOWSKI:                  –  „UKRAINA JUTRO – PODMIOTEM  CZY PRZEDMIOTEM POLITYKI  MIĘDZYNARODOWEJ”.

 

Scan2Scan