Konferencja naukowa “Arcybiskup Józef Teodorowicz – wielki mówca i patriota”


 

Konferencja naukowa

Arcybiskup Józef Teodorowicz – wielki mówca i patriota

 

6 listopada 2014 r., godz. 10.00-14.00

 

Część I: 10.00 – 11.40 – prowadzenie Krzysztof Bąkała

 

1. Powitanie uczestników konferencji – dr Tadeusz Skoczek, prof. dr hab Andrzej Szmyt

 

2. Projekcja filmu dokumentalnego Abp Józef Teofil Teodorowicz. Dla siebie nic, dla drugich wszystko…w reżyserii Mariusza Kobzdeja, (rok produkcji 2007)

 

3. Józef Teodorowicz strażnik tożsamości i odmienności polskich Ormian – Aleksandra Sheybal-Rostek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 

4. Józef Teofil Teodorowicz – arcybiskup i polityk – Jolanta Dąbek, Muzeum Niepodległości

 

5. Religia i polityka – Józef Teodorowicz od Collegium Secretum do Sejmu Ustawodawczego, Jan Engelgard, Muzeum Niepodległości

 

Przerwa – Poczęstunek: 11.40 – 12.00

 

Część II: 12.00 – 14.00 – prowadzenie Krzysztof Bąkała

 

6. Współczesna koncepcja patriotyzmu – ks. prof. Henryk Skorowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

7. Arcybiskup Teodorowicz- nauczyciel i opiekun młodzieży- dr Jolanta Załęczny, Muzeum Niepodległości

 

8. Arcybiskup Józef Teodorowicz inicjatorem restauracji katedry ormiańskiej we Lwowie – Michał Rybak, Muzeum Niepodległości

 

9. Pośmiertne peregrynacje Arcybiskupa Józefa Teodorowicza – Marta Axentowicz-Bohosiewicz, Fundacja Ormiańska KZKO

 

10. Piąte kazanie ks. abp Józefa Teodorowicza z 3 kwietnia 1938 r. – Jan Abgarowicz, Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

 

11. Prezentacja wystawy Wielki Zapomniany. Arcybiskup ormiański Józef Teodorowicz (1864-1938). Wybitny polski kapłan i mąż stanu, Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich