Kolegium Naukowe Muzeum Niepodległości


Zapraszamy na wykład Jana Engelgarda, kierownika Muzeum X Pawilonu w dniu 26 kwietnia o godz. 12.00 w głównej siedzibie Muzeum (al. Solidarności 62). Temat “Członkowie Związku Młodej Polski i Ligi Narodowej więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej”. To prawdziwa biała plama. Oto jeden z nich – Jan Załuska (1871-1941) – zdjęcie z okresu II RP. Członek Zet-u i Ligi Narodowej, po 1918 roku poseł. Na Cytadeli spędził aż 14 miesięcy (IX 1898 – XII 1899), potem jeszcze do maja 1900 w innych wiezieniach. Oskarżony o działalność antypaństwową (w tym kolportaż bibuły). Zwolniony za kaucją miał oczekiwać na wyrok. Dostał trzy lata zesłania do Wiatki. Wyroku nie odbył – wcześniej zbiegł do Galicji. Załuska, to obok Popławskiego, Dmowskiego i Jabłonowskiego – najważniejszy rangą narodowy demokrata – więzień Cytadeli.

Engelgard kopia