Kolegium Naukowe MN


Zapraszamy na kolejne Kolegium Naukowe MN.

 

Niemieckie obwieszczenia w zbiorach MN

prelekcja Andrzeja Koteckiego

 

Prowadzenie:

dr Jolanta Załęczny

 

14 lutego 2017, godz. 12.00

Muzeum Niepodległości

al. Solidarności 62

 

W ramach Kolegium Naukowego zaprezentowane zostaną niemieckie obwieszczenia  z okresu okupacji ze zbiorów Muzeum Niepodległości. Zawierają one szereg istotnych wiadomości do badań zarówno nad polityką niemieckich władz okupacyjnych, jak i nad życiem codziennym mieszkańców okupowanej stolicy. Obwieszczenia są wykorzystywane przez historyków okresu II wojny światowej. Z punktu widzenia muzealnika konieczne jednak jest ich kompleksowe opracowanie, co pozwoli na wydobycie z nich całej wiedzy na temat okupacyjnej rzeczywistości.

W swojej prelekcji Andrzej Kotecki zaprezentuje stan badań nad obwieszczeniami oraz dokona analizy porównawczej w oparciu o dostępną literaturę. Będzie to punktem wyjścia do dyskusji na temat przydatności obwieszczeń do szerszych badań nad losami mieszkańców stolicy, a  pośrednio także kraju oraz do badań nad więźniami Pawiaka i Szucha.

Mamy nadzieję, że w toku dyskusji pojawią się ciekawe sugestie wykorzystania tych materiałów, co pozwoli upowszechnić nasze zbiory i przyczyni się do ich szerszego wprowadzenia do obiegu naukowego. Zapewne rezultatem prowadzenia tego tematu badawczego będzie tekst do „Niepodległości i Pamięci”, a może nawet obszerniejsze opracowanie.