Kolegium Naukowe MN.


Muzeum Niepodległości

al. Solidarności 62

 

zaprasza

we wtorek 6 czerwca 2017 r.

o g. 12.00

 

na Kolegium Naukowe:

prelekcję

 

Wisła – świadek i uczestnik wydarzeń historycznych

 

wygłosi

Andrzej Kotecki

 

Prowadzenie: dr Jolanta Załęczny

 

Rok 2017 został ogłoszony Rokiem Rzeki Wisły. Rzeki, która w dziejach państwa polskiego odgrywała zawsze istotną rolę. Najważniejsza była oczywiście funkcja głównego szlaku żeglugowego. To Wisłą spławiano produkty rolne z głębi Rzeczypospolite do portu w Gdańsku, a stamtąd w szeroki świat. To była droga do tworzenia się fortun polskiej magnaterii i szlachty.

Wisła wpisała się też w wydarzenia o charakterze militarnym. Jako naturalna przeszkoda terenowa stanowiła element strategiczny. Wystarczy skupić się na trzech wydarzeniach z XX wieku. Pierwsze to wojna polsko–sowiecka 1919–1920. Doraźnie, na potrzeby chwili, został wówczas stworzony Oddział Flotylli Rzecznej MW operujący na Wiśle. Stał się on zalążkiem późniejszej Flotylli Rzecznej bazującej w latach 1918–1939 w Pińsku.

Po raz drugi pojawiła się na Wiśle we wrześniu 1939 r. Można rzec, że historia zatoczyła koło. Z Flotylli Rzecznej w Pińsku wydzielono bowiem część jednostek, przebazowano je do Modlina i uformowano z nich Oddział Wydzielony Rzeki Wisły. Po raz trzeci, choć tylko nieco incydentalnie, powróciło to zagadnienie w czasie powstania warszawskiego.