“Jan Paweł II, jakiego nie znamy. Prywatnie i w życiu publicznym”. Spotkanie z ambasadorem dr. Stefanem Frankiewiczem


Jan Paweł II, jakiego nie znamy.

Prywatnie i w życiu publicznym

 

Muzeum Niepodległości w Warszawie

(al. Solidarności 62)

zaprasza

 

w poniedziałek 9 stycznia 2017 r.

o g. 17.00

 

na spotkanie

z ambasadorem dr. Stefanem Frankiewiczem

zatytułowane

 

„Jan Paweł II, jakiego nie znamy”

 

 

Stefan Frankiewicz, doktor nauk humanistycznych, historyk literatury, publicysta, w latach 1995–2001 był ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej. W drugiej połowie lat 60. pełnił funkcję sekretarza toruńskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Był autorem, a później redaktorem naczelnym czasopisma „Więź”. Od roku 1979 do 1989 mieszkał w Rzymie, gdzie pracował jako redaktor polskiej edycji „L’Osservatore Romano”. Członek PEN-Clubu i Komisji Kultury Episkopatu Polski. Za zasługi dla Kościoła odznaczony przez papieża Jana Pawła II Wielkim Krzyżem Orderu Piusa IX.