Gala Nagrody im. Andrzeja Potoka


Tadeusz Skoczek

Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie

i Janusz Gast

Przewodniczący Kapituły Nagrody im. Andrzeja Potoka

 

serdecznie zapraszają na

XI Galę Nagrody im. Andrzeja Potoka

 

w programie:

– wręczenie nagród

– Wieczór z kabaretem

– poczęstunek

 

25 maja (czwartek) 2017 r., godz. 20.00

Muzeum Niepodległości al. Solidarności 62, Warszawa

 

Patron nagrody był człowiekiem nietuzinkowym. Student biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i medycyny Akademii Medycznej w Krakowie. Współzałożyciel Krakowskiego Jazz Clubu „Helikon”, kierownik klubu „Nowy Żaczek”, inicjator wielu interesujących imprez studenckiej kultury i studenckiego ruchu klubowego: Spotkań z balladą, Ogólnopolskiego konkursu poetyckiego o nagrodę „Wielkiej Sowy”, Ogólnopolskiej Giełdy Programowej Klubów Studenckich, Ogólnopolskiego Konkursu Klubów Studenckich o nagrodę „Czerwonej Róży”, współorganizator i przewodniczący Komitetów Organizacyjnych Ogólnopolskich Festiwali Piosenek i Piosenkarzy Studenckich (obecnie Studencki Festiwal Piosenki), Konkursu Inicjatyw Kabaretów Studenckich KIKS i innych. Był też twórcą regionalnych i ogólnopolskiego ruchu samorządowego klubów studenckich: Środowiskowej Rady Klubów Studenckich i Ogólnopolskiej Rady Klubów Studenckich. Prezes ŚRKS w Krakowie i ORKS w Warszawie. Twórca idei dokumentowania dorobku kultury studenckiej a w latach 1982 –1989 kierownik Ośrodka Dokumentacji Kultury Studenckiej przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Całe swoje życie poświęcił kulturze studenckiej, zgromadził ogromne archiwum studenckiej kultury (teatr studencki, kabaret, jazz, czasopiśmiennictwo – „Student”, „Powiększenie”, „Notes Jazzowy”, wydawnictwa Festiwali Kultury Studentów PRL). Zmarł w 1999 roku.

 

Laureatami honorowej nagrody za 2016 rok, ustanowionej przez Ogólnopolską Komisję Historyczną Ruchu Studenckiego, są:

1. Bogusław Litwiniec

2. Wojciech Müller

3. Wojciech Kaczorowski,

4. Leszek Kwiatkowski oraz Andrzej Domagalski