Finisaż wystawy “Henryk Sienkiewicz 1846 – 1916 „Dla pokrzepienia serc””.


Zapraszamy na finisaż wystawy Barbary Wachowicz

 “Henryk Sienkiewicz 1846 – 1916 „Dla pokrzepienia serc””

 

4 listopada 2016 godz. 15.00

Muzeum Niepodległości

al. Solidarności 62

 

Wystawa: Henryk Sienkiewicz 1846 – 1916 „Dla pokrzepienia serc” prezentuje życie i twórczość autora „Trylogii” bogatym zestawem fotogramów, bezcennymi pamiątkami osobistymi, rękopisami, unikatowym materiałem ikonograficznym, obiektami muzealnymi z epoki, kostiumami z filmu „Ogniem i mieczem”.

Wśród najcenniejszych pamiątek Sienkiewiczowskich jest wspaniały wizerunek Bogurodzicy, który patronuje już piątemu pokoleniu w rodzinie Sienkiewiczów. Demonstrujemy wszystkie portrety Sienkiewicza – od ucznia warszawskiego gimnazjum z roku 1864, po ostatnie zdjęcie wykonane tuż przed śmiercią w roku 1916.

Przedstawiamy rodzinę Pisarza i bliskie mu kobiety, dzieci, a także, wybiegając we współczesność, ukazujemy ciąg dalszy losów rodziny – wnuków, prawnuków, praprawnuków. Eksponujemy legendarny pamiętnik pierwszej z pięciu Marii Jego życia – Kellerówny, wydobyty z ruin powstańczej Warszawy. Zobaczycie pejzaże wpisane w biografię i twórczość Pisarza w Ojczyźnie oraz plejadę tropów poza granicami Polski. Ogrom dokonań twórczych Sienkiewicza ilustrują dziesiątki Jego dzieł w przekładach na setki języków.

plakatsienkiewicz-kopia