“Filmowe Konfrontacje Historyczne”.


Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu 

Filmowe Konfrontacje Historyczne

 

 Warszawska rubież

4 lutego (środa), godz. 17.00

 

Film Igora Mielnikowa przedstawia losy żołnierzy Białorusinów walczących w 1939 roku w szeregach Wojska Polskiego. Słynna 20. Dywizja Piechoty, odpierająca przez kilka dni ataki niemieckie pod Mławą – składała się w dużej mierze z Białorusinów. Zarówno na Białorusi, jak i w Polsce jest to praktycznie nieznany epizod dziejów II wojny światowej.  Na Białorusi dopiero w ostatnich latach odkrywa się te prawdę, że Białorusini zaczęli walczyć z hitlerowskimi Niemcami nie w czerwcu 1941 roku, ale już we wrześniu 1939.

 

WR kopia