“Dyplomatyczne gawędy”.


Muzeum Niepodległości w Warszawie

zaprasza na prezentację książki Władysława Tadeusza Lichoty

 

Dyplomatyczne gawędy. Przygody i podróże zwyczajnego dyplomaty.

 

Prowadzenie

dr Tadeusz Samborski

 

20 lutego (piątek) godz. 15.00

 

 

Władysław Tadeusz Lichota urodził się i wychował w Zamościu. W tym mieście ukończył też szkołę podstawową i średnią. Po ukończeniu I roku studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w wyniku ogólnopolskiego konkursu dla studentów, kontynuował naukę w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych ze specjalizacją problematyki krajów Ameryki Łacińskiej. Pracę magisterską obronił nt. polityki zagranicznej Brazylii. Ukończył także m.in. roczne Studium Podyplomowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na SGPIS (obecnie SGH) w Warszawie oraz wiele szkoleń i kursów organizowanych przez Centralę MSZ oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Przeszedł pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne urzędnika służby cywilnej i był członkiem korpusu służby cywilnej.

 

Po uzyskaniu dyplomu w 1970 roku został przyjęty do pracy w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie pracował nieprzerwanie do 2010 roku. W Centrali Ministerstwa pełnił różne funkcje w tym m.in. naczelnika Wydziału w Gabinecie Ministra Spraw Zagranicznych i doradcy ministra w Departamencie Ameryki. Pracował w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych i konsularnych za granicą, w tym: na Kubie jako attaché i II sekretarz Ambasady, konsul w Konsulacie Generalnym w Sao Paulo, radca Ambasady w Buenos Aires, radca i kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady w Madrycie, I radca Ambasady w Meksyku i I radca Ambasady w Limie. W ramach obowiązków służbowych oraz podróży prywatnych odwiedził kilkadziesiąt krajów świata na pięciu kontynentach. Brał udział, jako członek delegacji państwowych, w wielu podróżach zagranicznych. Uczestniczył w licznych seminariach i konferencjach międzynarodowych zarówno w kraju, jak i zagranicą. Publikował artykuły nt. problemów politycznych krajów Ameryki Łacińskiej w miesięczniku „Sprawy międzynarodowe”. Odznaczony m.in. polskim Srebrnym Krzyżem Zasługi i odznaką honorową „Zasłużony Pracownik Służby Dyplomatyczno-Konsularnej” oraz odznaczeniami zagranicznymi.

 

„Dyplomatyczne gawędy. Przygody i podróże zwyczajnego dyplomaty” Władysława Tadeusza Lichoty zostały wydane pod koniec 2014 roku przez Muzeum Niepodległości, jako tom drugi serii wydawniczej „Autobiografie”. Tom pierwszy to „Moje ciekawe życie” Jana Wysogląda (1944-2015).

 

Lichota1 kopiaLichota2 kopia