Biblioteka Filmu Historycznego. “O wolność i honor” – film dokumentalny Władymira Łuckija.


Biblioteka Filmu Historycznego i  Wojskowego Fundacji ARS CREATORI

białoruski film dokumentalny Władimira ŁUCKIJA pt. O WOLNOŚĆ i HONOR (2015)

spotkanie filmowe poprowadzi Andrzej Brzoza, dyrektor programowy MFFHiW

7.4.2017 godz. 17.00

Muzeum Niepodległości

al. Solidarności 62 

:::::::::::::::::::::::::::::::

Film zrealizowany przez jedno z nielicznych, prywatnych Studiów Filmowych działających obecnie na Białorusi. Powstał dzięki benedyktyńskiej pracy scenarzysty, Borysa GERSTENA, który dotarł zarówno do nieznanych wcześniej materiałów archiwalnych, jak i do ludzi rozsianych po całym świecie  –  ostatnich żyjących świadków opisywanych wydarzeń.

 

W ZSRR rozpowszechniony był mit, że  Żydzi w gettach na Białorusi szli na śmierć dobrowolnie, nie stawiając oporu. O walce podziemnej, o powstaniach za drutami, o grupach partyzanckich przez długie lata nie powiedziano prawie nic. Ten dokument przywołując wspomnienia świadków i komentarze historyków, pokazuje nieznane dotychczas przykłady walki z nazizmem.