Album “Powstanie Warszawskie”


Album Powstanie Warszawskie

 

Szanowni Państwo,

 

Powstanie Warszawskie to czwarty album z wyjątkowej serii wydawniczej Polskie powstania narodowe, którą Muzeum Niepodległości w Warszawie współtworzy w ostatnich latach z Prowincjonalną Oficyną Wydawniczą. Na jego kartach przedstawiono graficzny obraz walki Polaków o niepodległość. Do wydania publikacji posłużyły najszlachetniejsze materiały dostępne na rynku europejskim, a prace drukarskie i introligatorskie zostały wykonane w całości w Polsce przez doświadczonych profesjonalistów. Każdy egzemplarz książki został zaopatrzony w numerowany certyfikat, potwierdzający jego wybitnie kolekcjonerski charakter.

 

Na ponad 230 stronicach publikacji, którą mieliśmy zaszczyt przygotować w przededniu 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, zamieszczamy niemal trzysta ilustracji, podzielonych na rozdziały, ukazujące kolejno dzieła malarskie i grafiki, fotografie archiwalne, powstańczą prasę, plakaty i pamiątki, związane z Powstańcami oraz z dokonywanym na przestrzeni ostatnich siedmiu dziesięcioleci upamiętnianiem Ich wysiłku zbrojnego. Wiele spośród obiektów reprodukowanych w omawianym albumie to prawdziwe unikaty: nader poruszająca seria prac plastycznych Józefa Młynarskiego poświęconych walce Powstańców oraz losom ludności cywilnej, zdjęcia wykonane w dniach walki o Warszawę przez jej uczestników i ocalone z płonącej Stolicy, elementy powstańczego uzbrojenia i oporządzenia, pamiątki wykonane podczas 63 dni wolności Miasta Nieujarzmionego. Ogromna ich część pochodzi ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie, niektóre zaś fotografie archiwalne – ze zbiorów innych instytucji i placówek kultury, szczególnie silnie dbających o kształtowanie pamięci historycznej naszego Narodu.

Album Powstanie Warszawskie – dostępny w sprzedaży od końca lipca 2016 r.

 

Album Powstanie Warszawskie kopiaPowstanie Warszawskie - Prezentacja-1Powstanie Warszawskie - Prezentacja-2Powstanie Warszawskie - karty-6