Sienkiewicza drogi do niepodległości – wernisaż wystawy


Galeria Brama Bielańska

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ul. Czujna

(oddział Muzeum Niepodległości)

zaprasza

 

w środę 7 czerwca 2017 r.

o g. 12.00

 

na uroczysty wernisaż wystawy

 

Sienkiewicza drogi do niepodległości

 

 

To nowa odsłona wystawy prezentowanej wczesną wiosną 2017 roku w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów. Towarzyszy jej katalog „Sienkiewicza drogi do niepodległości”, który odnosi się do ostatnich ekspozycji przygotowanych w ramach obchodów Sienkiewiczowskich w Muzeum Niepodległości, a będących efektem współpracy z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Na wystawach pokazane zostały prace artystów biorących udział w plenerach organizowanych przez MHPRL, inspirowane twórczością i biografią wielkiego Polaka.

W 170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci twórcy „Trylogii” Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza na Mazowszu. Z tej okazji instytucje kultury zorganizowały wiele cennych przedsięwzięć mających na celu upamiętnienie pisarza i przypomnienie jego dorobku. Próbą podsumowania tych działań i formą zamknięcia obchodów jest katalog „Sienkiewicza drogi do niepodległości”. Prócz tego, że prezentuje prace artystów, zawiera trzy obszerne teksty. Pierwszy, autorstwa dyrektora Muzeum Niepodległości dr. Tadeusza Skoczka, stanowi podsumowanie obchodów Roku Sienkiewicza. Dyrektor MHPRL dr Janusz Gmitruk dokonał analizy działalności społecznej i patriotycznej pisarza. Część opisową zamyka tekst pióra dr Jolanty Załęczny, kierownika Działu Historii i Badań Naukowych Muzeum Niepodległości, w którym autorka skupiła się na ukazaniu działań pisarza mających na celu zachowanie pamięci narodu pozbawionego państwa i zabiegającego o jego odzyskanie. Składające się na treść katalogu materiały nie tylko podsumowują obchody, lecz także wzbogacają wiedzę na temat pisarza i jego miejsca w świadomości Polaków. Zamieszczonym w części katalogowej wizerunkom obrazów towarzyszą wybrane cytaty odnoszące się do twórczości i biografii pisarza.

Wystawa „Sienkiewicza drogi do niepodległości” kończąca rozbudowane w czasie obchody roku Sienkiewicza na Mazowszu to kolejna okazja do przypomnienia twórczości polskiego noblisty, zachęta do sięgnięcia po jego powieści i inspiracja do głębokiego przeżywania sztuki.

 

Wystawa będzie dostępna do 2 lipca 2017 roku.