Konferencja „PAMIĘĆ POKOLEŃ 2015”. 75 rocznica losów rodzin : Katyń, Kresy, Kazachstan


Konferencja

„PAMIĘĆ POKOLEŃ 2015” (17-19 września)
75 rocznica losów rodzin : Katyń, Kresy, Kazachstan

 

Rejestracja: Opłaty rejestracyjne (w tym kawa / herbata ale nie posiłki): Zwyczajny uczestnik: 500 zł; Dawca lub subskrybent 2015 r.
Fundacji Kresy-Syberia: 350 zł; Ocalony (Sybirak/Kresowian/Kombatant) zamieszkały w Polsce lub byłym ZSRR: 120 zł
Zarejestruj na: www.Kresy-Siberia.org/Konferencja
Partner hotelowy: Chopin Boutique B&B http://bbwarsaw.com – rabat dla uczestników konferencji na hasło „Kresy-Syberia”

 
XV MIĘDZYNARODOWY MARSZ ŻYWEJ PAMIĘCI POLSKIEGO SYBIRU (BIAŁYSTOK)
CZWARTEK 10 września (Białystok)
10:00 – 19:00 Zwiedzanie Muzeum Wojska Polskiego, koncert zorganizowany przez Białostocki Ośrodek Kultury (godz. 19.00)
PIĄTEK 11 września – (Białystok)
09:00 – 13:00 Msza, marsz i uroczystości (zobacz szczegóły https://www.facebook.com/events/914044355304490/)

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

PIĄTEK 18 września – Prezentacje i dyskusje (Muzeum Niepodległości, al Solidarności 62, Warszawa)
09:00 – 10:00 Powitania i otwarcie konferencji
10:00 – 11:00 Przedwojenne Kresy tyglem narodów, seminarium historyka Tomasza Kuby Kozłowskiego (Polska)
11:00 – 11:30 Przerwa (kawa i herbata)
11:30 – 12:00 Katyń: Białoruska Lista, referat historyka Ihara Melnikaua (Białoruś)
12:00 – 12:30 Kresy: Wymarłe wsie dawnych Kresów Wstępna prezentacja projektu, przedsiębiorczy Colina Forsyth (Kanada)
12:30 – 13:00 Kazachstan: „Jestem Polakiem” – pokaz wstępnego filmu autora Dima Panto (Kazachstan)
13:00 – 14:00 Obiad (na własnych uzgodnień, np. bar mleczny naprzeciw ulicy)
14:00 – 14:30 „Życie codzienne na Kresach i na Syberii” – wystawa multimedialna z narracją artystki Alicji R. Edwards
14:30 – 15:00 „Polskie życie w Afryce (I)”, referat dr Cobusa Rademeyera i Stefana Szewczuka (Południowa Afryka)
15:00 – 15:30 „Polskie życie w Afryce (II)”, seminarium dziennikarki Mary-Anny Sandifort (Holandia)
15:30 – 15:45 Przerwa (kawa i herbata)
15:45 – 16:15 „Ludobójstwo” – podgląd nowego filmu animowanego oraz spotkanie z autorem Arkadiuszem Olszewskim, (Polska)
16:15 – 17:15 Projekt, Z pokolenia na pokolenie, przedsiębiorców Rachaely Jorosh, Adriana Pałki i Niny Finbow (Wlk.-Bryt/USA)
17:15 – 18:00 Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia, wspólna praca nad głównymi problemami (Ściana Pamięci, wywiady, fundusze)
18:00 – 19:30 Wolny czas
19:30 – 22:00 Biesada Kresowa (~100 zł., koszt nie wliczony w opłatach rejestracyjnych)

 
SOBOTA 19 września – Muzeum Katyńskie (Cytadela Warszawska, ul. Skazańców 25, Warszawa)
09:00 – 09:30 Powitanie, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, dr hab. Zbigniew Wawer
09:30 – 10:00 Plany na Konferencję 2016r. “Nieletnie ofiary Katynia”, dr Ewa Kowalska, Muzeum Katyńskie (Polska)
10:00 – 12:30 Zwiedzanie nowego muzeum pod przywództwem kierownika Muzeum Katyńskiego, Sławomira Frątczaka
12:30 – 13:00 Zakończenie konferencji
13:30 – 15:00 Obiad pokonferencyjny (~25 zł., zupa/pierogi/kompot, koszt nie wliczony w opłatach rejestracyjnych)