Nagroda im. Władysława Orkana


Serdecznie zapraszamy na uroczystą gala wręczenia Nagrody im. Władysława Orkana za rok 2014, która  odbędzie  się 13 czerwca 2015 r. w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Decyzją Kapituły Nagrody w składzie: Płk rez. Stanisław Dąbrowski – przewodniczący, Halina Murawska – sekretarz, oraz członkowie: Eugeniusz Grzeszczak – Wicemarszałek Sejmu RP, Krzysztof Jóźwiak – Przewodniczący Rady Senioralnej Instytutu Orkana,  Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski – Dyrektor Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, Mirosław Szemla –  Kanclerz Kapituły, Zdzisław Bik – Prezes Grupy Kapitałowej FASING, Tomasz Skoczek – Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Natalia Roszkowska – Prezes Fundacji im. Władysława Orkana, Artur Andrysiak – Sekretarz Rady Nadzorczej Polskiego Radia SA, Magdalena   Flis-Lichota – Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego, Tomasz Jagodziński – Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Roman Kochanowicz – Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Sławomir Morawski – Starosta Ciechanowski, Andrzej Pietrasik – Burmistrz Płońska, Stanisław Wójcik  – Dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Mazowieckiego, nagrody za upowszechnianie kultury otrzymują:

 

JERZY HOFFMAN – wybitny polski reżyser filmowy

za wielki wkład pracy w tworzenie polskiej kultury narodowej, za mistrzowskie przedstawianie  w filmie  najwybitniejszych dzieł literatury polskiej, za kino historyczne, które uczy i wychowuje

 

ANNA FICOŃ – artystka ludowa z Żywiecczyzny

za działalność artystyczną w dziedzinie rzeźbiarstwa i malarstwa na szkle

 

JANINA KĘSEK – starszy kustosz w Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni

za wieloletnie badania nad dziedzictwem kultury ludowej oraz historii regionu Ziemi Bocheńskiej z uwzględnieniem publikacji Bochnia i obwód bocheński w latach 1863-1864. W 150. rocznicę Powstania Styczniowego oraz Kariery chłopskich synów z  Ziemi Bocheńskiej

 

ZOFIA WIŚNIEWSKA – pisarka i pedagog pochodząca z Ziemi Limanowskiej

za wszechstronną działalność edukacyjną, utrwalanie legend ludowych, twórczość dla dzieci oraz publicystykę przypominającą martyrologię mieszkańców wsi polskiej podczas niemieckiej okupacji

 

MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ z CIECHANOWA

za tworzenie artystycznego krajobrazu kulturowego miasta

 

CHÓR MELODIA z OPINOGÓRY

za przypominanie w swojej 30-letniej aktywności twórczej etosu kultury chłopskiej blisko związanego z pracą na roli

 

STOWARZYSZENIE KULTURALNE ZEPÓŁ PIEŚNI i TAŃCA „WARMIA”

za wybitne osiągnięcia w sztuce pieśni i tańca

 

UNIWERSYTET LUDOWY w RADAWNICY

za działalność w zakresie edukacji nawiązującej do najlepszych tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia i wychowywania mieszkańców wsi

 

ZESPÓŁ WOKALNY „PAUZA, Raz, Dwa, Trzy…”

za kultywowanie dziedzictwa poezji ks. Jana Twardowskiego oraz przybliżanie w artystycznej formie Jego postaci

 

Laureatom serdecznie gratulujemy

———————————————————

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

 

Natalia Roszkowska
prezes Fundacji im. Władysława Orkana

 

Roman Kochanowicz
dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

 

Tadeusz Skoczek
dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie

 

zapraszają na

 

Wojewódzkie Święto Ludowe w ramach, którego wręczone zostaną Nagrody im. Władysława Orkana za rok 2014

 

13 czerwca (sobota) 2015 roku
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

 

10.00
Msza Święta w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Opinogórze

 

12.00
Uroczyste otwarcie Wojewódzkiego Święta Ludowego

 

14.00
Gala wręczenia Nagrody im. Władysława Orkana za rok 2014 oraz występy artystyczne laureatów

 

15.00
– piknik rodzinny
– prezentacja zrekonstruowanej wersji filmu Potop
– występy artystyczne i inne atrakcje

 

 

 

nagrody orkana 2015 (ok³adka) - do druku 28.05.20154. nagrody orkana 2015 (œrodek) - do druku 28.05.2015