Salon Dobrej Książki online!


W czerwcu kontynuujemy nasz cykl „Salon Dobrej Książki”. Będą się one odbywać w wersji online i zostaną udostępnione zainteresowanym na kanale Muzeum Niepodległości w serwisie YouTube: link


Publikacja „Niepodległość z kobiecą twarzą. Różne przejawy aktywności kobiet w drodze do niepodległości  (od upadku powstania styczniowego do 1920 roku)” redakcji Jolanty Załęczny jest pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła sie w dniu 24 kwietnia 2019 r., w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Przyczynkiem do podjęcia tematu historii kobiet stała się 100. rocznica obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości i 100-lecie nadania polskim kobietom praw wyborczych. Autorzy referatów poruszyli różne wątki analizując rolę kobiet, przejawy ich patriotyzmu w sferze społecznej, edukacyjnej, zawodowej czy w zaciszu domowego ogniska. Przypomnieli i zaprezentowali sylwetki tych najbardziej zasłużonych, często anonimowych, w proces odradzania się państwa polskiego. Temat historii kobiet szczególnie bliski jest im samym, o czym świadczy fakt, że na trzynaście zaprezentowanych referatów aż osiem wyszło spod kobiecej ręki. Na szczególne zainteresowanie zasługują artykuły dr hab. Marii Korybut-Marciniak „Patriotyzm w domowym zaciszu. Sekrety dam kresowych” oraz dr Marty Milewskiej „Lekarz w spódnicy, czyli Anny Tomaszewicz-Dobrskiej walka o równouprawnienie kobiet w zawodzie lekarza”. Całość materiałów pokonferencyjnych prezentuje wysoki poziom edytorski.