„NIEPODLEGŁA” – konkurs


Wyniki konkursu ,,Niepodległa”.

2018

 

Gazetka – Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce

Karol Chodkowski

II miejsce

Miłosz Adamek

III miejsce

Dominika Spólnik

Afrodyta Barbachowska

 

Gazetka – Szkoły podstawowe

I miejsce

Emilia Sokalska

II miejsce

Aleksandra Pogoda

III miejsce

Lena Majdanik

 

Praca multimedialna – Szkoły podstawowe

I miejsce

Agata Łada

II miejsce

Krzysztof Skalski

III miejsce

Marek Majsterkiewicz

 

Praca multimedialna – Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce

Wojciech Begierski

Oskar Surma

Dominik Zabielski

II miejsce

Paweł Sieciński

Julia Kuc

Laura Kubić

III miejsce

Kajetan Biernat

Zuzanna Łomnicka

 

Prace literackie – Szkoła podstawowa

I miejsce

Julia Kobylińska

II miejsce

Amelia Wieszczycka

III miejsce

Stanisław Motel

 

Prace literackie – Szkoła ponadgimnazjalna

I miejsce

Weronika Walenciak

II miejsce

Kinga Dowjat

 

Prace plastyczne – Szkoła podstawowa

I miejsce

Nadia Woś

Julia Matyjasek

Zofia Kobylińska

Amelia Gronek

II miejsce

Zuzanna Struś

Natalia Podsiadły

Krystian Pazdyka

III miejsce

Nina Asińska-Paluch

Lena Asińska-Paluch

Maja Tużnik

Wiktor Prymula

Norbert Marć

Wyróżnienie

Matylda Firląg

Stanisław Zimnica

Sara Zangana

Aleksander Bocheński

Natan Myszkowski

Tomasz Nędza

Lena Gawryś

Wyróżnienie specjalne

Alicja Witkowska

 ————————————-

 

 

 • MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

ogłasza kolejną edycję konkursu

„NIEPODLEGŁA”

na rok szkolny 2018/2019

 

CELE KONKURSU:

 1. Zapoznanie z problematyką odzyskania i obrony przez Polskę niepodległego bytu,
  2. Przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i XX wieku,
  3. Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego.
  4. Ukazanie różnych dotychczasowych form obchodów rocznicy odzyskania niepodległości.

W tegorocznej edycji konkursu chcemy przybliżyć okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości oraz dotychczasowe obchody rocznic tych wydarzeń. Młodzież zachęcamy do rozmów z bliskimi na temat wydarzeń związanych ze 100-leciem odzyskania niepodległości w ich rodzinie, miejscowości, regionie.

 

REGULAMIN:

 

1. Prace konkursowe winny zawierać treści zbieżne z celami.

2. Udział w konkursie mogą wziąć:

a) dzieci z przedszkoli,

b) uczniowie szkół podstawowych,

c) uczniowie szkół ponadpodstawowych.

3. Konkurs realizowany jest w kategoriach:

 a) podopieczni przedszkoli oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych:

– praca plastyczna zatytułowana Niepodległość i wolność w oczach dziecka, w formacie nie większym niż strony A3, technika dowolna

b) uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych:

– spisane wywiady z uczestnikami obchodów zilustrowane fotografiami, kserokopiami zaproszeń, ulotek i innych materiałów  do 8 stron formatu A4, czcionką 12, Times New Roman, interlinia 1,5    wiersza. Prace winny mieć formę wydruku z załączonymi materiałami ilustracyjnymi.

W przypadku wywiadów należy podać imię i nazwisko rozmówcy.

– projekt (w formie wydruku) 2-stronicowej gazetki okolicznościowej ukazującej obchody dowolnej rocznicy odzyskania niepodległości w miejscowości i regionie,  w formacie nie większym niż        strony A3,

– prezentacja multimedialna w programie PowerPoint 2010 albo starszy  pt. Niepodległość sto lat później (nagrana na płycie CD), czas  odtwarzania do 5 minut

 

 1. Wszystkie prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie kl. I -III, uczniowie klas IV-VIII, szkoły ponadpodstawowe.

 

 1. Jedna placówka może nadesłać na konkurs max 5 prac w każdej kategorii wiekowej.

 

 1. Wszystkie prace zgłaszane na konkurs winny być oryginalne, tj. opracowane samodzielnie i nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach. Prace wykonywane przez uczniów winny mieć każdorazowo zapewnioną pomoc opiekunów.
 2. Do konkursu kwalifikują się wyłącznie prace indywidualne.
 3. Wszystkie prace powinny być odpowiednio podpisane:

imię i nazwisko uczestnika,

pełna nazwa szkoły, klasa,

adres szkoły,

e-mail i telefon,

nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia.

 1. Prace muszą być też opatrzone podpisaną formułą z podpisem pełnoletniego autora lub opiekuna:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Niepodległości w Warszawie al. Solidarności 62 00-240 Warszawa zgodnie z Ustawą z dnia. 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

 1. Terminarz:
 • termin ogłoszenia konkursu: 3 września 2018 r.
 • termin nadsyłania prac: 12 października 2018 r.
 1. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz ich opiekunowie zostaną zaproszeni na galę finałową konkursu, która odbędzie się w dniu 16 listopada 2018 r. o godz. 12:00 w sali kinowej Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa). Podczas uroczystości otrzymają dyplomy i nagrody okolicznościowe. Organizatorzy biorą pod uwagę wykorzystanie fragmentów najciekawszych prac w artykule podsumowującym konkurs w Czasopiśmie Muzealnym „Niepodległość i Pamięć” oraz eksponowanie prac plastycznych na okolicznościowej wystawie.
 2. Informacji na temat konkursu udziela koordynator:

Krzysztof Bąkała, e-mail: k.bakala@muzeumniepodleglosci.art.pl