Do zakończenia projektu pozostało:

"Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych
w tym dla osób niepełnosprawnych"
dni
9
9
godz.
1
2
min.
2
1
sek.
5
5

Mazowsze – moja mała ojczyzna. WYNIKI.


WYNIKI KONKURSU


Mazowsze – moja mała ojczyzna

Praca plastyczna

Moja, mała Ojczyzna 

Szkoły podstawowe, klasy 0 – 3  

I miejsce: Roksana Anna Papis, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie

 Opiekun: Małgorzata Kietla

II miejsce: Jakub Wielogórski, Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce

Opiekun: Jolanta Gizińska – Barszcz

III miejsce: Wojciech Grochowski, Szkoła Podstawowa w Podbieli

Opiekun: Zofia Gajewska

Wyróżnienie: Sara Zangana, Szkoła Podstawowa nr 368 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie

Opiekun: Anna Grzeszczak

Wyróżnienie: Magdalena Sawicka, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach

Opiekun: Małgorzata Komodowska

Wyróżnienie: Michalina Rak, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach

Opiekun: Małgorzata Komodowska


Praca plastyczna

Wzór banknotu z wymyślona walutą Mazowsza

Szkoły podstawowe, klasy 0 – 3  

I miejsce: Pola Kudzinowska, Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie

Opiekun: Mariola Wójcik

II miejsce: Maja Strzelecka, Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszkowie

Opiekun: Grażyna Pakuła

III miejsce: Ignacy Siemiątkowski, Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Jelonkach

Opiekun: Magdalena Kanar

Wyróżnienie: Dominik Barciński, Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach

Opiekun: Marzanna Jaroszewska


Praca multimedialna

Szkoły podstawowe, klasy 4 – 8

I miejsce: Aleksandra Czupryniak, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie

Opiekun: Iwona Woźniakowska

I miejsce: Amelia Owczarek, Szkoła Podstawowa w Słupnie

Opiekun: Anna Mrozowska

II miejsce: Aleksandra Śniecikowska, Szkoła Podstawowa nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie

Opiekun: Renata Wójcicka

III miejsce: Kamil Żochowski, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni

Opiekun: Elzbieta Żurawska

III miejsce: Dominik Łazarz, Szkoła Podstawowa im. Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie

Opiekun: Anna Mrozowska

Wyróżnienie: Maja Opala, Szkoła Podstawowa  nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie

Opiekun: Izabela Fronczak

Wyróżnienie: Krzysztof Rataj, Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie

Opiekun: Małgorzata Zgagowska

Wyróżnienie: Franciszek Wójcik, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Stanisławowie

Opiekun: Iwona Kutra

Wyróżnienie: Maria Słowiańska, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce

Opiekun: Donata Cymbalak

Wyróżnienie: Łukasz Jakubik, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni

Opiekun: Elzbieta Żurawska

Wyróżnienie: Michał Pallasch, Szkoła Podstawowa nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie

Opiekun: Agata Pallasch 


Praca fotograficzna

Tu jestem ! Mój dom, szkoła, pasje, hobby

Szkoły podstawowe, klasy 4 – 8

I miejsce:   Dominik Markinović, Szkoła Podstawowa nr 1 im. kś. Piotra Skargi w Milanówku

Opiekun: Anna Wróbel

II miejsce: Konrad Wiktor Kosko, Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie

Opiekun: Iwona Woźniakowska

III miejsce: Ada Iwińska, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Karnela Makuszyńskiego w Siedlcach

Opiekun: Maria Dobrowolska

Praca fotograficzna

Zabytki Mazowsza

Szkoły podstawowe, klasy 4 – 8

I miejsce: Mateusz Rosiński, Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny w Warszawie

Opiekun: Agnieszka Jakubowska

II miejsce: Adrianna Magdalena Falęcka, Szkoła Podstawowa w Strzegocinie

Opiekun: Małgorzata Chełstowska

III miejsce: Zofia Szymborska, Szkoła Podstawowa im. Obrońców Dobrzykowa z 1939 roku w Dobrzykowie

Opiekun: dr Bogumiła Zalewska – Opasińska

Wyróżnienie: Matylda Książek, Szkoła Podstawowa nr 66 im. kś. Juliana Chrościckiego w Warszawie

Opiekun: Renata Wójcicka


Spot reklamowy

Szkoły Ponadpodstawowe

I miejsce:  Grzegorz Krupa, Zespół Szkól Poligraficznych im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Opiekun: Beata Abramczyk

II miejsce: Wiktoria Krekora, Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach

Opiekun: Jacek Malicki

III miejsce: Anna Jarczyk, XXXIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Gimnazjalnymi im. Mikołaja Kopernika w Warszawie

Opiekun: Edyta Jarczyk

Wyróżnienie: Julia Baranowska, Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Sióstr Niepokalanek w Szymanowie

Opiekun: dr Agnieszka Sławińska

Wyróżnienie: Aleksander Zyśk, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej

Opiekun: Barbara Siwek


Praca literacka

Szkoły Ponadpodstawowe

I miejsce: Kalina Nurzyńska, Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica w Warszawie

Opiekun: Ewa Florczuk

II miejsce: Marta Dziewulska, Technikum w Lipowie

Opiekun: Katarzyna Dziewulska

III miejsce: Estera Mocarska, Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi w Mariówce

Opiekun: Monika Jędrzejczak – Wieczorek

Wyróżnienie: Maria Oknińska, XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie

Opiekun: Ewa Drobek

Wyróżnienie: Kuba Krzemiński, Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie

Opiekun: Iwona Szymerska

 Wyróżnienie: Julia Kowalczyk, Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie Wielkim

Opiekun: Bogusława Rutkowska

Nagroda Specjalna

Patrycja Stańczyk

SP nr 300 im. Wandy Rutkiewicz

Warszawa

Opiekun: Wioletta Luchowska

Nagroda Specjalna

Amelia Nowakowska

SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J. Ch. Andersena

Opiekun: Grzegorz Czarnecki

Laureatów wraz z opiekunami serdecznie zapraszamy na finał konkursu, który odbędzie się 5 kwietnia ( piątek) o godz. 12.00 w sali audiowizualnej im. Karola Beyera Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, ul. Skazańców 25. 
Muzeum Niepodległości w Warszawie ogłasza XVIII edycję konkursu

Mazowsze – moja mała ojczyzna

Organizatorzy

Muzeum Niepodległości

ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa

tel. 22 826 90 91 wew. 42

Michał Rybak, kustosz, Dział Edukacji – koordynator konkursu

Email: m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

Partnerzy:

TVP Historia

Polskie Radio Program 1


Uczestnicy konkursu
Konkurs organizowany jest w kilku kategoriach wiekowych:

Szkoły podstawowe klasy 0-3

Szkoły podstawowe klasy 4-8

Szkoły ponadpodstawowe


Cele konkursu:
– próba wyrażenia przez uczestników konkursu własnego stosunku do ,,małych ojczyzn” – rodzinnego domu, miejsca zamieszkania, regionu,
– bliższe poznanie własnego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem wartości dziedzictwa kulturowego ( zabytki, miejsca pamięci, lokalne tradycje i obyczaje itp.),
– pobudzenie zainteresowania młodego pokolenia warunkami współczesnego rozwoju rodzinnych miejscowości oraz regionu, z uwzględnieniem form twórczości artystycznej i działalności kulturalnej,
– inspirowanie dzieci i młodzieży w zakresie twórczego promowania własnego regionu ( w tym środowisk lokalnych), jego historii, dorobku i dziedzictwa kulturowego.

Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach

1) Szkoły podstawowe klasy 0-3

praca plastyczna: Moja mała Ojczyzna, zaprezentowanie w formie plastycznej miejsc związanych z Mazowszem w formie rysunku, malarstwa, grafiki, collage’u, plakatu (format 40 × 30 lub 50 × 70)

praca plastyczna: wzór banknotu z  wymyśloną walutą Mazowsza ( awers i rewers)

(format A-4)

2) Szkoły podstawowe klasy 4-8

forma dokumentalna: przewodnik w programie PowerPoint 2010 : Mistrz mojej małej ojczyzny– zaprezentowanie postaci, z której dumny jest dany region, miejscowość. Ukazanie jej związków z danym regionem, wkładu, jaki wniosła w jego rozwój, miejsc z nią związanych.
Praca powinna mieć formę przewodnika po takich miejscach (do 25 slajdów).

cykl fotografii – Temat pierwszy: Tu jestem! Mój dom, szkoła, pasje, hobby lub temat drugi: Zabytki Mazowsza.
Wybrany temat powinien być przedstawiony maksymalnie na 6 zdjęciach – każde o największym dopuszczalnym formacie A4. Prace powinny być opatrzone krótkim komentarzem.

3) Szkoły ponadpodstawowe

spot reklamujący małą miejscowość bądź okolicę, nie dłuższy niż 3 minuty, wykorzystujący obraz i dźwięk, bądź niestatecznej prezentacji multimedialnej (na DVD).
praca literacka – wspomnienia członków rodziny, mieszkańców miejscowości, bohaterów lokalnych spisane przez uczestnika w formie opowiadania, eseju, rozprawki, ( od 2 do 4 stron w formacie A-4, odstęp 1,5, czcionka 12) lub wiersza


Prace, które nie mieszczą się w wyżej wymienionych kategoriach, nie będą oceniane przez komisję. UWAGA! Jedną szkołę w danej kategorii może reprezentować maksymalnie 5 uczniów. Może oznaczać to konieczność przeprowadzenia wewnętrznych eliminacji.

Nagrody i wyróżnienia:

Organizatorzy planują przyznanie nagród  I, II oraz III stopnia

W uzasadnionych wypadkach Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia

Organizatorzy planują zorganizowanie pokonkursowej wystawy nadesłanych prac w siedzibie Muzeum X pawilonu Cytadeli Warszawskiej


Terminarz

Ogłoszenie konkursu – 7stycznia 2019, prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 7 marca 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Dział Edukacji
ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa
z dopiskiem
,,Mazowsze – Konkurs”


Oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 5 kwietnia 2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum (ul. Skazańców 25). Informacja dla laureatów konkursu i ich opiekunów zostanie  umieszczona na stronie internetowej Muzeum Niepodległości w zakładce konkursy, nie później niż 7 dni przed finałem. Wyniki konkursu podane na  stronie internetowej Muzeum stanowią jednocześnie zaproszenie laureata  do przyjazdu na finał konkursu. Muzeum zastrzega, że pozostawione prace konkursowe należy odebrać w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników. Pozostawione prace konkursowe  po terminie będą  komisyjnie niszczone.


Każda praca zgłoszona na konkurs winna być zaopatrzona danymi spisanymi według poniższego wzoru:
Autor: imię i nazwisko
Wiek, klasa
Opiekun: Imię i nazwisko
Nazwa i adres szkoły

Email
Telefon

Regulamin konkursu dopuszcza jedynie prace indywidualne, które mogą być napisane/wykonane pod merytorycznym kierunkiem jednego opiekuna.
Informacje powinny być umieszczone na odwrocie pracy (nie na osobnej kartce). Prace multimedialne powinny zawierać informacje o autorze pracy na nośniku, bądź na opakowaniu (a nie być dostępne dopiero w trakcie odtwarzania). Dane należy napisać czytelnie drukowanymi literami.

  1. Werdykt konkursowy ogłosi jury, złożone z pracowników merytorycznych Muzeum. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.
  2. Bliższych informacji o konkursie udziela Dział Edukacji  Muzeum Niepodległości, 826 90 91 wew. 42