Lekcje muzealne w Pałacu – tematy i sposób rezerwacji


Program edukacyjny

PAŁAC PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁÓW

Oferta lekcji muzealnych

 

Koszt lekcji:

 

5 zł od osoby + 60 złotych

Zamówienia lekcji muzealnych na poszczególne dni przyjmują pracownicy Działu Edukacji:

Środa, czwartek – Michał Rybak  telefonicznie 22 826-90-91 wew. 42; mailowo m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl

Piątek – Franciszek Płóciennik  telefonicznie  22 826-90-91 wew. 42; mailowo f.plociennik@muzeumniepodleglosci.art.pl

Przedszkola

1. Poznajemy muzeum

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci odwiedzających muzeum po raz pierwszy, służą poznaniu obiektu, ale są też samodzielnym sposobem „odkrywania” muzeum.

2. Moja przygoda z historią – opowieść o Baśce Murmańskiej

Zajęcia przeznaczone dla młodszych dzieci, mają na celu zainteresować przeszłością. W wersji zbeletryzowanej ukazują losy białej niedźwiedzicy, która z wojskiem przybyła z Murmańska do Modlina.

3. Moja przygoda z historią – O Wojtku, który z żołnierzami był za pan brat

Podczas zajęć dzieci poznają przygody niedźwiedzia Wojtka, który był żołnierzem Armii gen. Andersa i przemierzył z nią szklak bojowy. Miś stał się bohaterem książek i filmów.

4. Orzeł biały dla początkujących

W oparciu o wizerunki orła dzieci prześledzą zmiany w jego wyglądzie uwarunkowane okolicznościami historycznymi. Poznają wydarzenia z historii Polski, podczas których orzeł towarzyszył Polakom, podnosił na duchu i wiódł do zwycięstwa.

Istnieje możliwość przygotowania innych tematów zajęć na zamówienie placówki przedszkolnej.

Szkoły podstawowe

1. Poznajemy muzeum
Zajęcia są przeznaczone dla dzieci odwiedzających muzeum po raz pierwszy, służą poznaniu obiektu, ale są też samodzielnym sposobem „odkrywania” muzeum.

 

2. Moja przygoda z historią – opowieść o Baśce Murmańskiej
Zajęcia przeznaczone dla młodszych dzieci, mają na celu zainteresować przeszłością. W wersji zbeletryzowanej ukazują losy białej niedźwiedzicy, która z wojskiem przybyła z Murmańska do Modlina.

 

3. Moja przygoda z historią – O Wojtku, który z żołnierzami był za pan brat

Podczas zajęć dzieci poznają przygody niedźwiedzia Wojtka, który był żołnierzem Armii gen. Andersa i przemierzył z nią szklak bojowy. Miś stał się bohaterem książek i filmów.

 

4. Orzeł biały dla początkujących
W oparciu o wizerunki orła dzieci prześledzą zmiany w jego wyglądzie uwarunkowane okolicznościami historycznymi. Poznają wydarzenia z historii Polski, podczas których orzeł towarzyszył Polakom, podnosił na duchu i wiódł do zwycięstwa.

 

5. Moda na patriotyzm. Herb symbolem państwa

Lekcja jest przystępną formą przybliżenia dzieciom tematyki symboli narodowych. Poprzez analizę tarcz herbowych przybliżana jest wiedza o historii kraju i dynastii, a przygotowanie własnego herbu motywuje do analizy swoich mocnych stron.

 

6. Moja przygoda z historią. Z władcami za pan brat 

Zajęcia mają na celu pokazanie panowania władców w sposób przystępny i zrozumiały dla dziecka. W trakcie lekcji uczniowie poznają sylwetki panujących, analizują ich dokonania, próbują je ocenić.

 

7. Podróże w czasie i przestrzeni. Na tropie Orła Białego i jego rycerzy
Zajęcia polegają na zaprezentowaniu wybranych wydarzeń historycznych, stworzeniu sytuacji, w której uczeń wczuwa się w rolę uczestników zdarzeń.

 

8. Moja przygoda z historią.Śledztwo w sprawie orła białego uczniowie poznają ciekawe i niekiedy zaskakujące przemiany wizerunków herbowych z orłem białym, które dokumentowały związki pomiędzy rodami panującymi w Polsce i w innych państwach europejskich. Podczas warsztatów będą miały okazję zastanowić się, dlaczego herb danej rodziny posiada taki, a nie inny wizerunek

 

9. Historia Polski w pigułce

Lekcja może uwzględniać różne aspekty naszej historii: Symbole państwowe; Na tropie książąt, dam i rycerzy; Pod polskimi sztandarami – o rycerzach, żołnierzach i wodzach; W okresie polskich powstań narodowych; Pod znakiem orła; Walka o niepodległość i granice.

 

10. Moda na patriotyzm. Czy bycie patriotą to wyłącznie męskie zajęcie?

Zajęcia są formą ukazania różnych postaci zaangażowanych w działalność patriotyczną, ze szczególnym podkreśleniem aktywności kobiet zaangażowanych w ważne wydarzenia z historii Polski. Uzupełnieniem toku narracji jest zobrazowanie patriotyzmu kobiet przykładami biżuterii patriotycznej.

 

11. Moda na patriotyzm. Czy w dobie sms-ów i e-maili pocztówka jest trendy?

W trakcie spotkania uczniowie poznają historię i walory pocztówek. W oparciu o przykłady ze zbiorów Muzeum przeanalizowane zostaną różne symbole używane przez autorów pocztówek oraz ich patriotyczny charakter.

 

12. Mazurek Dąbrowskiego ,,hit” nieśmiertelny

Na zajęciach uczniowie poznają historię  najbardziej rozpoznawalnej  pieśni patriotycznej, która stała się  w 1927 roku hymnem państwowyRzeczypospolitej Polskiej

 

13. W poszukiwaniu źródeł. Warsztat małego historyka

Kim jest historyk? Co potrafi odczytać z tajemniczych średniowiecznych kronik, a co z barokowego herbu królewskiego? W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z metodami pracy historyka i sami zmierzą się z tekstami źródłowymi na wystawie „Z Orłem Białym przez wieki”

 

14. Ojczyzna na pięciolinii

Śpiewane przed bitwą, w obcej ziemi, w marszu, w niewoli, w podziemiu, pod ryzykiem kary śmierci, w trakcie demonstracji. Hymny, pieśni, i piosenki od zawsze towarzyszyły naszym przodkom w momentach największych uniesień, ale także w codziennej prozie. W ramach lekcji uczniowie poznają najważniejsze polskie pieśni i piosenki patriotyczne.

 

15. Od ucznia do legionisty

W czasie zajęć uczestnicy poznają historię i losy żołnierzy Legionów Polskich pod dowództwem brygadiera Piłsudskiego. Wśród nich było wielu młodych chłopców, gimnazjalistów, którzy ochoczo zaciągali się, by walczył o niepodległość, choć… niektórzy, jak 16-letni Leopold Okulicki, musieli w tym celu uciekać z domu przez okno. Lekcja odbywa się w oparciu o wystawę czasową „Epopeja legionowa”.

 

Istnieje możliwość przygotowania innych tematów zajęć na zamówienie szkoły czy nauczyciela.

Gimnazja

1. Historia Polski w pigułce
W czasie lekcji uczeń poznaje główne wydarzenia z przeszłości Polski przedstawione w prosty, przystępny sposób. Lekcja może uwzględniać różne aspekty historii: Symbole państwowe, Na tropie książąt, dam i rycerzy; Pod polskimi sztandarami – o rycerzach, żołnierzach i wodzach; W okresie polskich powstań narodowych; Pod znakiem orła; Walka o niepodległość i granice.

 

W maju proponujemy ponadto zajęcia okolicznościowe zatytułowane: Historia Polski w pigułce: Wiwat Maj, 3 Maj!

2.„To dlatego Polska żyje, że narodzie żyjesz ty”
Zajęcia mające na celu ukazanie postaw Polaków walczących o niepodległość w okresie zaborów oraz podczas wojen (uwzględniają walkę zbrojną, rolę kultury, oświaty, nauki, religii). Uczniowie poznają utwory literackie oraz dzieła malarskie kształtujące postawy patriotyczne na przestrzeni dziejów.

 

3. Moda na patriotyzm. Zapamiętajcie rok trzydziesty !

W czasie lekcji uczeń poznaje , przyczyny, przebieg i skutki  powstania listopadowego, a także bohaterów, którzy poświęcili swoje życie na ołtarzu ojczyzny. Wśród nich byli nie tylko mężczyźni.

 


4. Moda na patriotyzm. Czy bycie patriotą to wyłącznie męskie zajęcie?

Zajęcia są formą ukazania różnych postaci zaangażowanych w działalność patriotyczną, ze szczególnym podkreśleniem aktywności kobiet zaangażowanych w ważne wydarzenia z historii Polski. Uzupełnieniem toku narracji jest zobrazowanie patriotyzmu kobiet przykładami biżuterii patriotycznej.

 

5. Moda na patriotyzm. Czy w dobie sms-ów i e-maili pocztówka jest trendy?

W trakcie spotkania uczniowie poznają historię i walory pocztówek. W oparciu o przykłady ze zbiorów Muzeum przeanalizowane zostaną różne symbole używane przez autorów pocztówek oraz ich patriotyczny charakter.

 

6. Moda na patriotyzm. Powstańcze historie to tytuł najnowszego spotkania przygotowanego przez pracowników Działu Edukacji i Promocji MN. Będzie to okazja do poznania niezwykłej historii  Polaków walczących o niepodległość w XIX i XX w.

 

7. Romuald Traugutt, dyktator powstania styczniowego

W czasie zajęć uczeń pozna niezwykłe życie ostatniego dyktatora powstania styczniowego, jego młodzieńcze fascynacje matematyką, malarstwem i historią po tragiczny finał, śmierć na stokach Cytadeli Warszawskiej tuż po zakończeniu powstania styczniowego.

 

8. Od ucznia do legionisty

W czasie zajęć uczestnicy poznają historię i losy żołnierzy Legionów Polskich pod dowództwem brygadiera Piłsudskiego. Wśród nich było wielu młodych chłopców, gimnazjalistów, którzy ochoczo zaciągali się, by walczył o niepodległość, choć… niektórzy, jak 16-letni Leopold Okulicki, musieli w tym celu uciekać z domu przez okno.

 

9. Ignacy Jan Paderewski, artysta i polityk 

Tematem zajęć jest zaprezentowanie uczniom postaci Ignacego Jana Paderewskiego, muzyka i kompozytora a także premiera i ministra spraw zagranicznych, który w czasie pierwszej wojny światowej zajmował się działalnością polityczną, artystyczną i filantropijną.

 

10. Józef Piłsudski, rewolucjonista, brygadier i marszałek
Tematem zajęć jest zaprezentowanie uczniom postaci Józefa Piłsudskiego oraz jego wkładu w tworzenie niepodległego państwa polskiego. Uczeń pozna okoliczności odzyskania niepodległości i trudności pierwszych lat wolności.

 

 

12. Propaganda i karykatura w plakacie

„Każdy procent ponad plan to cios w podżegaczy wojennych!”, „Coś ty zrobił dla odbudowy?”, „Naprzód! Do walki o plan 6-letni!” – lekcja poświęcona jest PRL-owskiej propagandzie i karykaturze i ich roli w budowaniu nowego ustroju. W oparciu o bogate zbiory plakatów Muzeum Niepodległości.

 

13. Wyrwać murom zęby krat

Gitary zamiast karabinów? Ballady o pustych półkach sklepowych? W trakcie tej lekcji zostaną przeanalizowane różne strategie oporu artystów, działaczy oraz zwykłych ludzi przeciwko  cenzurze i inwigilacji w kontekście kulturowym i społecznym PRL-u Za materiały źródłowe do analizy posłużą fragmenty filmów dokumentalnych, nagrania oraz teksty piosenek rockowych z lat 80.

Szkoły ponadgimnazjalne

1. Historia Polski w pigułce
Zajęcia są formą powtórzenia lub uporządkowania wiedzy historycznej, mogą być przeglądem ważniejszych wydarzeń z przeszłości lub omówieniem wybranych aspektów: Pod polskimi sztandarami – o rycerzach, żołnierzach i wodzach; W okresie polskich powstań narodowych; Pod znakiem orła; Walka o niepodległość i granice..

 

W maju proponujemy ponadto zajęcia okolicznościowe zatytułowane: Historia Polski w pigułce: Wiwat Maj, 3 Maj !

2. „To dlatego Polska żyje, że narodzie żyjesz ty”
Zajęcia mające na celu ukazanie postaw Polaków walczących o niepodległość w okresie zaborów oraz podczas wojen (uwzględniają walkę zbrojną, rolę kultury, oświaty, nauki, religii). Uczniowie poznają utwory literackie oraz dzieła malarskie kształtujące postawy patriotyczne na przestrzeni dziejów. Lekcja łączy wiedzę historyczną z literaturą i sztuką, może stanowić formę powtórki materiału.

3. Polskie drogi do niepodległości  
Lekcja jest próba przybliżenia uczniom okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości oraz postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i ich wkładu w tworzenie niepodległego państwa polskiego. Uczeń pozna też trudności pierwszych lat istnienia II RP.

 

4. Od ucznia do legionisty W czasie zajęć uczestnicy poznają historię i losy żołnierzy Legionów Polskich pod dowództwem brygadiera Piłsudskiego. Wśród nich było wielu młodych chłopców, gimnazjalistów, którzy ochoczo zaciągali się, by walczył o niepodległość, choć… niektórzy, jak 16-letni Leopold Okulicki, musieli w tym celu uciekać z domu przez okno.

 

5. Ignacy Jan Paderewski, artysta i polityk 

Tematem zajęć jest zaprezentowanie uczniom postaci Ignacego Jana Paderewskiego, muzyka i kompozytora a także premiera i ministra spraw zagranicznych, który w czasie pierwszej wojny światowej zajmował się działalnością polityczną, artystyczną i filantropijną.

 

6. Józef Piłsudski, rewolucjonista, brygadier i marszałek
Tematem zajęć jest zaprezentowanie uczniom postaci Józefa Piłsudskiego oraz jego wkładu w tworzenie niepodległego państwa polskiego. Uczeń pozna okoliczności odzyskania niepodległości i trudności pierwszych lat wolności.

 

7. Propaganda i karykatura w plakacie

„Każdy procent ponad plan to cios w podżegaczy wojennych!”, „Coś ty zrobił dla odbudowy?”, „Naprzód! Do walki o plan 6-letni!” – lekcja poświęcona jest PRL-owskiej propagandzie i karykaturze i ich roli w budowaniu nowego ustroju. W oparciu o bogate zbiory plakatów Muzeum Niepodległości.

 

8. Wyrwać murom zęby krat

Gitary zamiast karabinów? Ballady o pustych półkach sklepowych? W trakcie tej lekcji zostaną przeanalizowane różne strategie oporu artystów, działaczy oraz zwykłych ludzi przeciwko  cenzurze i inwigilacji w kontekście kulturowym i społecznym PRL-u Za materiały źródłowe do analizy posłużą fragmenty filmuów dokumentalnych, nagrania oraz teksty piosenek rockowych z lat 80.

  1. Wielka Trwoga. Życie codzienne w Polsce 1944–1950

Celem zajęć jest przybliżenie uczniom kontekstu społecznego Polski w pierwszych latach po zakończeniu drugiej wojny światowej. Punktem wyjścia jest skomplikowana politycznie sytuacja Polaków w 1944 roku pod okupacją hitlerowską, na terenach zajmowanych przez Armię Czerwoną oraz na emigracji. Uczestnicy przedyskutują różne postawy Polaków jako konsekwencje wojennej traumy społecznej. Przez udział w towarzyskiej grze fabularnej, symulującej walkę pomiędzy poinformowaną mniejszością i niepoinformowaną większością, na własnej skórze przekonają się, jak poczucie zagrożenia, niepewność, odpieranie wzajemnych oskarżeń, konieczność konfrontacji utrudniają współdziałanie w grupie.  Zdobyta w czasie zajęć wiedza oraz udział w ćwiczeniach mają uwrażliwić uczestników historycznie i społecznie, a także skłonić do refleksji nad strategiami dbania o pamięć historyczną omawianego okresu.

typ lekcji: lekcja muzealna/warsztaty

grupa wiekowa: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

czas trwania lekcji: 90 minut

termin i godziny zajęć: środa – piątek (możliwość zorganizowania zajęć także poza muzeum w poniedziałki i wtorki)

maksymalna liczba uczestników: 25 uczniów + opiekunowie

 

 

Istnieje możliwość przygotowania innych tematów zajęć na zamówienie szkoły czy nauczyciela.

 

Prosimy pamiętać, że:
maksymalna liczba osób w grupie to 25-26
nie należy łączyć klas z różnych poziomów
na zajęcia należy przychodzić punktualnie
w przypadku rezygnacji należy poinformować o tym muzeum
okrycia wierzchnie oraz wszelkie torby i plecaki należy zostawić w szatni
muzeum nie przyjmuje grup nie zgłoszonych wcześniej

Koszt lekcji:

5 zł od osoby + 60 złotych

—————————————————————————————————————–

Prelekcje tematyczne

Propozycje tematów spotkań dla zorganizowanych grup dorosłych – np. dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku – w Muzeum Niepodległości w Warszawie

Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów

  • „Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą” – o okolicznościach odzyskania niepodległości w 1918 roku
  • Powstanie listopadowe w świadomości narodowej
  • „To dlatego Polska żyje, że narodzie żyjesz Ty”
  • Bitwy, o których pamięć wiecznie żyje
  • „Wiwat Maj, 3 Maj” – znaczenie Konstytucji 3 Maja

Prelekcje wzbogacone prezentacjami multimedialnymi prowadzi Michał Rybak.

kontakt: e-mail: m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl tel. 22 826 90 91 wew. 42.

Istnieje możliwość zorganizowania innych spotkań tematycznych na życzenie zainteresowanych.