Do zakończenia projektu pozostało:

"Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych
w tym dla osób niepełnosprawnych"
dni
1
7
godz.
1
0
min.
3
2
sek.
1
6

Konkurs Niepodległa 2019


MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

ogłasza XVI edycję konkursu

„NIEPODLEGŁA”

na rok szkolny 2019/2020

 CELE KONKURSU:

1. Zapoznanie z problematyką odzyskania i obrony przez Polskę niepodległego bytu.
2. Przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i XX wieku.
3. Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego.
4. Ukazanie obchodów rocznicy odzyskania niepodległości.


1. Udział w konkursie mogą wziąć:

a) uczniowie szkół podstawowych (klasy I- III).

b) uczniowie szkół podstawowych ( klasa IV-VIII)

c) uczniowie szkół ponadpodstawowych

2. Konkurs realizowany jest w kategoriach:

a) uczniowie szkół podstawowych ( kl. I – III): 

– praca plastyczna zatytułowana Niepodległość w oczach dziecka od formatu  A-3 (30 na 42 cm) do B-1 (70 na 100 cm), technika dowolna;

– forma dokumentalna – album wykorzystujący różnorodne materiały ( np. fotografie, pocztówki, rysunki) do tematu Tradycje niepodległościowe w mojej rodzinie od 5 do 10 stron formatu A-4,

b) uczniowie szkół podstawowych ( kl. IV – VIII):

 – projekt gazetki okolicznościowej  zatytułowanej A to Polska właśnie z datą 11 listopada (od 1918 do współczesności) ukazującej obchody rocznicy odzyskania niepodległości,  w formie  wydruku 2 stron A- 3;

– praca fotograficzna Moje spojrzenie na Niepodległość  ilustrująca miejsca pamięci oraz wkład Polaków w odzyskanie Niepodległości (od 3 do 6 zdjęć, format A-4);Zdjęcia powinny być wydrukowane na drukarce cyfrowej lub wywołane na matowym papierze fotograficznym.

c) uczniowie szkół ponadpodstawowych:

– prezentacja multimedialna pt. Niepodległość w świadomości młodych w programie power – point 2010 albo starszym  (nagrana na pen- drivie), czas  odtwarzania do 5 minut.

– praca literacka zatytułowana  Czym jest niepodległość spisana  w formie wywiadu lub własnych refleksji zilustrowana fotografiami, kserokopiami zaproszeń, ulotek i innych materiałów od 2 do 5 stron formatu A-4, czcionką 12, Times New Romana , odstępy  1,5 wiersza; Prace winny mieć formę wydruku z załączonymi materiałami ilustracyjnymi. W przypadku wywiadów należy podać imię i nazwisko rozmówcy.

Jedna placówka może nadesłać na konkurs max 5 prac w każdej kategorii wiekowej.

3. Wszystkie prace zgłaszane na konkurs winny być oryginalne, tj. opracowane samodzielnie i nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach. Prace wykonywane przez uczniów winny mieć zapewnioną pomoc opiekunów.

Do konkursu kwalifikują się wyłącznie prace indywidualne.

 4. Wszystkie prace powinny być odpowiednio podpisane:

imię i nazwisko uczestnika,

pełna nazwa szkoły, klasa,

adres szkoły,

e-mail i telefon,

nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia.

 Prace muszą być też opatrzone podpisaną formułą z podpisem autora:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Niepodległości w Warszawie al. Solidarności 62 00-240 Warszawa zgodnie z Ustawą z dnia. 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

 5. Terminarz:

  • termin ogłoszenia konkursu: 2 września 2019 r.
  • termin nadsyłania prac: 31 października 2019 r. na adres:

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa, z dopiskiem ,,Konkurs  – Niepodległa”

  • ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie konkursu: 28 listopada (czwartek) 2019 r. godz. 12.00

6. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Muzeum Niepodległości nie później niż 7 dni przed finałem. Wyniki konkursu podane na  stronie internetowej Muzeum stanowią jednocześnie zaproszenie laureata  do przyjazdu na finał konkursu.

Organizatorzy biorą pod uwagę eksponowanie prac plastycznych na okolicznościowej wystawie oraz na Facebooku Muzeum Niepodległości. Muzeum zastrzega, że pozostawione prace konkursowe należy odebrać w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników. Pozostawione prace konkursowe  po terminie będą  komisyjnie niszczone.

Informacji na temat konkursu udziela koordynator:

Michał Rybak, kustosz, Dział Edukacji,  tel. 22 827-96-43,

e-mail: m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl