Mazowsze – moja mała ojczyzna


 

Muzeum Niepodległości w Warszawie

ogłasza kolejną edycję konkursu
Mazowsze – moja mała ojczyzna

 

 

 

 

Wyniki konkursu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Wyniki konkursu „MAZOWSZE MOJA MAŁA OJCZYZNA”

 

kategoria przedszkola i kl. 0

 • prace plastyczne

Autor

Opiekun

Placówka

Laura Wiśniewska

Aleksandra Zielińska

Miejskie Przedszkole nr 2 w Gostyninie

Jakub Apaliński

Ewa Kruszewska

Samorządowe Przedszkole w Obrytem

Jagoda Nosarzewska

Anna Jankowska

Teresa Rokicka

Przedszkole Miejskie nr 9 w Legionowie

Zuzanna Smoleńska

Ks. Mariusz Majczak

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie

Weronika Nyckowska

Iwona Trzybińska-Lendzion

Przedszkole Samorządowe w Gąbinie

Julia Łada

Cecylia Apelska

Samorządowe Przedszkole w Obrytem

 

 • forma dokumentalna

Autor

Opiekun

Placówka

 

 

 

Dominika Czerech

Aneta Pęzik

Przedszkole Niepubliczne „Oliver”

 

kategoria szkoły podstawowe

klasy I-III

 • prace plastyczne

Autor

Opiekun

Szkoła

Klasa

 

 

 

 

Julia Nowacka

Grażyna Maciejewska

SP w Liszynie

II

 

Piotr Woźniak

Anna Piłka

SP im Batalionu „Zośka” w Celestynowie

IIa

Inga Gawryś

 

Hanna Ładno

SP im Batalionu „Zośka” w Celestynowie

IIIa

Olga Śliwińska

Grażyna Maciejewska

SP w Liszynie

II

 

 • forma dokumentalna

Autor

Opiekun

Szkoła

Klasa

 

 

 

 

Joanna Wilczek

Hanna Ładno

SP im Batalionu „Zośka” w Celestynowie

IIIa

 

klasy IV-VI

 • prace plastyczne

Autor

Opiekun

Szkoła

Klasa

Wiktoria Pisarkiewicz

Iwona Serafin

SP w Bogurzynie

V

Magda Sztylko

Monika Majdanik

SP nr 2 w Legionowie

IV

Piotr Dubielak

Bogumiła Zalewska-Opasińska

SP w Dobrzykowie

V

Weronika Witkowska

Anna Pietracho

SP im. Makuszyńskiego w Borkach

IV

Jakub Janowski

Zofia Skonieczna

SP w Siedlinie

IV

Wiktor Kalman

Iwona Serafin

SP w Bogurzynie

V

Aleksandra Libera

Agnieszka Sławińska

SP nr 2 w Sochaczewie

IVa

Franciszek Banak

Monika Majdanik

SP nr 2 w Legionowie

V

Dominik Kaźmierczak

Larysa Sieńska

Zespół Plac. Ośw.  Nr 2 w Mławie

 

Zuzanna Kret

Anna Pietracho

SP im. Makuszyńskiego w Borkach

IV

 

 • forma dokumentalna

Autor/rzy

Opiekun

Szkoła

Klasa

 

 

 

 

Mateusz Demianiuk

Irena Kisielew

SP Nr 88 im. G. Narutowicza w Warszawie

VI

Joanna Miecznik

Renata Wojtycka

SP Nr 23 w Płocku

VIb

Dominik Zabielski

Irena Kisielew

SP Nr 88 im. G. Narutowicza w Warszawie

Va

Natalia Pawlak

Elżbieta Kaźmierska

Marzena Kowalska

SP Nr 17 im. T. Kościuszki w Płocku

VI

Mateusz Osicki

Agnieszka Sławińska

SP Nr 2 im. M. Konopnickiej w Sochaczewie

IV a

Jakub Szelągowski

Renata Wojtycka

SP Nr 23 w Płocku

VIs

Natalia Kucińska

Renata Wojtycka

SP Nr 23 w Płocku

VIb

 

 • cykl fotografii

Autor

Opiekun

Szkoła

Klasa

 

 

 

 

Gabriel Znajewski

Bogumiła Zalewska-Opasińska

SP im. Obrońców Dobrzykowa z 1939 r. w Dobrzykowie

VI

 

 • praca plastyczno-literacka (komiks)

Autor

Opiekun

Szkoła

Klasa

 

 

 

 

Wojciech Czajka

Marlena Koszewska

SP im Batalionu „Zośka” w Celestynowie

Va

 

 • praca literacka

Autor

Opiekun

Szkoła

Klasa

Maciej Bojar

Monika Majdanik

SP Nr 2 w Legionowie

VIa

Filip Przybyłowski

Iwona Serafin

SP w Bogurzynie

IV

Natalia Drzewiecka

Monika Majdanik

SP Nr 2 w Legionowie

VIb

Klaudia Skuzińska

Iwona Serafin

SP w Bogurzynie

IV

Dorota Szymczak

Agnieszka Kłosińska

PSP im.

kpr. I. F. Grabowskiego w Bodzanowie

VI

 

kategoria gimnazja

 • prace plastyczne

Autor

Opiekun

Szkoła

Klasa

Magdalena Modliborska

Barbara Szulborska

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie

IIc

Monika Gągała

Alfreda Szczęsna

Gimnazjum im. Sobieskiego w Sobieszynie

IIa

Natalia Stawicka

Barbara Szulborska

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie

IIc

Edyta Teodorczuk

Teresa Berendt

Publiczne Gimnazjum Nr 3  w Świebodzinie

IIIa

 

 • forma dokumentalna

Autor/rzy

Opiekun

Szkoła

Klasa

Joanna Perkowska

Anna Cieplewicz

Gimnazjum nr 27 im. Orląt Lwowskich w Warszawie

IIIb

Piotr Kociołek

Katarzyna

Bieńkowska-Wasiluk

Gimnazjum nr 145 im. Jana Pawła II

w Warszawie

Ic

Katarzyna Jeznach

Marzanna Krzemińska

Gimnazjum im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi

Ia

 

 • praca literacka

Autor/rzy

Opiekun

Szkoła

Klasa

 

 

 

 

Karolina Błaszczak

Anna Mrozowska

Gimnazjum w Słupnie

Ib

Natalia Mgiej

Piotr Pietrzak

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Warce

IIId

Oliwia Nepelska

Małgorzata Kamińska

Gimnazjum Nr 1 im. I. Krasickiego w Żurominie

III

Karolina Przybysz

Anna Leoniak

Gimnazjum Nr 144  im. Szarych Szeregów w Warszawie

IIIc

 

 

Autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz ich opiekunów zapraszamy na uroczyste podsumowanie konkursu w dniu 13 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum (Warszawa al. Solidarności 62). Spotkanie potrwa ok. 2 godz. W programie przewidujemy wręczenie nagród oraz okolicznościowy koncert. Będzie nam miło gościć autorów nagrodzonych i wyróżnionych oraz ich opiekunów.

 

koordynator konkursu

dr Jolanta Załęczny

 

 

 

 

————————————————————————————————————–

 

 

Cele konkursu:
- próba wyrażenia przez uczestników konkursu własnego stosunku do ,,małych ojczyzn” – rodzinnego domu, miejsca zamieszkania, regionu,
– bliższe poznanie własnego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem wartości dziedzictwa kulturowego ( zabytki, miejsca pamięci, lokalne tradycje i obyczaje itp.),
– pobudzenie zainteresowania młodego pokolenia warunkami współczesnego rozwoju rodzinnych miejscowości oraz regionu, z uwzględnieniem form twórczości artystycznej i działalności kulturalnej,
– inspirowanie dzieci i młodzieży w zakresie twórczego promowania własnego regionu ( w tym środowisk lokalnych), jego historii, dorobku i dziedzictwa kulturowego.

 

Regulamin konkursu
1. Konkurs organizowany jest w kilku kategoriach wiekowych:

Szkoły podstawowe klasy 0-3

Szkoły podstawowe klasy 4-6

Gimnazja

Szkoły ponadgimnazjalne

2. Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:
a) praca plastyczna: rysunek, malarstwo, grafika, collage, plakat ( format 40 × 30 lub
50 × 70)
b) forma dokumentalna: album, komiks : Mistrz mojej małej ojczyzny- zaprezentowanie postaci, z której dumny jest dany region, miejscowość. Ukazanie jej związków z danym regionem, wkładu, jaki wniosła w jego rozwój, miejsc z nią związanych.
Praca może mieć formę przewodnika po takich miejscach.
c) spot reklamujący małą miejscowość bądź okolicę, nie dłuższy niż 3 minuty, wykorzystujący obraz i dźwięk, bądź niestatecznej prezentacji multimedialnej (na DVD).
d) cykl fotografii ( 3-4 szt. format A-4) opatrzonych komentarzem
e) praca literacka – wspomnienia członków rodziny, mieszkańców miejscowości, bohaterów lokalnych spisane przez uczestnika w formie opowiadania, eseju, rozprawki, ( od 2 do 4 stron w formacie A-4, odstęp 1,5, czcionka 12) lub wiersza

2. Prace, które nie mieszczą się w wyżej wymienionych kategoriach, nie będą oceniane przez komisję. UWAGA! Jedną szkołę w danej kategorii może reprezentować maksymalnie 5 uczniów. Może oznaczać to konieczność przeprowadzenia wewnętrznych eliminacji.

 

Terminarz

 1. Ogłoszenie konkursu – marzec 2013, prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 22 kwietnia 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Muzeum Niepodległości, Dział Edukacji i Promocji
Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa
z dopiskiem
,,Mazowsze – Konkurs”

 1. Oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 20 maja 2013 roku w siedzibie Muzeum (al. Solidarności 62). Informacja dla laureatów konkursu i ich opiekunów zostanie  przesłana na adres szkoły. Muzeum zastrzega, że pozostawione prace konkursowe należy odebrać w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników. Pozostawione prace konkursowe będą przechowywane w Muzeum 2 m-ce .

Każda praca zgłoszona na konkurs winna być zaopatrzona danymi spisanymi według poniższego wzoru:
Autor: imię i nazwisko
Wiek, klasa
Opiekun: Imię i nazwisko
Nazwa i adres szkoły
Telefon i fax.
Informacje powinny być umieszczone na odwrocie pracy (nie na osobnej kartce). Prace multimedialne powinny zawierać informacje o autorze pracy na nośniku, bądź na opakowaniu (a nie być dostępne dopiero w trakcie odtwarzania). Dane należy napisać czytelnie drukowanymi literami.

 1. Werdykt konkursowy ogłosi jury, złożone z pracowników Muzeum (historyków, polonistów, historyków sztuki). Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.
 2. Bliższych informacji o konkursie udziela Dział Edukacji i Promocji Muzeum Niepodległości, tel. 827 96 43 lub 826 90 91 (2) w. 34 lub 41


Podziel się na