Publikacje Muzeum Niepodległości – 2021


Katalog Hallerczycy

Wystawa „Generał Haller i jego żołnierze” oraz towarzyszący jej, bogato ilustrowany informator autorstwa dr. Tadeusza Skoczka i Jana Engelgarda (redakcja: dr T. Skoczek, dr I. Mościcka) zostały przygotowane w ramach Projektu Edukacyjnego „100 x 100”, realizowanego przez Muzeum Niepodległości w Warszawie z dotacji Stulecie Niepodległości ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. W informatorze „Hallerczycy…” zamieszczony został obszerny spis katalogowy eksponowanych obiektów.

Katalog Bitwa Warszawska w twórczości wybranych malarzy współczesnych pod redakcją dr. Janusza Gmitruka i dr. Tadeusza Skoczka

Bogato ilustrowany katalog pod redakcją dr. Janusza Gmitruka i dr. Tadeusza Skoczka stanowi pamiątkę wystawy poplnerowej prac malarskich, upamiętniających Bitwę Warszawską 1920 r. Od 23 czerwca do 24 lipca 2020 r. wystawa była prezentowana – pod tytułem „Bitwa Warszawska w obrazach” – w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, od 30 lipca do 30 sierpnia – w Galerii Malarstwa historycznego naszej placówki, a następnie, od 1 X do 13 XI, w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, jako wystawa „Bitwa Warszawska w twórczości współczesnych malarzy”.

Katalog Bataliony Chłopskie. Armia Polskiego Państwa Podziemnego pod redakcją dr. Janusza Gmitruka i dr. Tadeusza Skoczka

Publikacja „Bataliony Chłopskie. Armia Polskiego Państwa Podziemnego” pod redakcją dr. Janusza Gmitruka i dr. Tadeusza Skoczka jest katalogiem wystawy czasowej, prezentowanej – wirtualnie – w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, a następnie – w sposób tradycyjny – w Galerii Brama Bielańska, mieszczącej się na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie. Jej otwarcie miało miejsce 27 stycznia, zaś prezentowane obrazy, będące plonem czerwcowego Pleneru Malarskiego w Przewęzi, będą prezentowane tam do 28 lutego 2021 roku. Prócz przejrzenia bogato ilustrowanej części katalogowej, podczas Czytelnicy mogą zapoznać się z artykułami autorstwa obu Uczonych, poświęconymi XX-wiecznym dziejom Ruchu Ludowego i historii Batalionów Chłopskich – napisanymi w 80. rocznicę powstania tytułowej formacji zbrojnej.