Publikacje Muzeum Niepodległości – 2020


Publikacja Bitwa Warszawska w twórczości współczesnych malarzy pod redakcją Janusza Gmitruka i Tadeusza Skoczka

Publikacja „Bitwa Warszawska w twórczości współczesnych malarzy”, to katalog wystawy poplenerowej „Bitwa Warszawska w obrazach”, która miała miejsce w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, w dniach 23 czerwca – 24 lipca 2020 roku, oraz w Galerii Malarstwa Historycznego Muzeum Niepodległości/ Pałac Przebendowskich Radziwiłłów, w dniach 30 lipca – 30 sierpnia 2020 roku. Katalog opatrzony jest tekstami Janusza Gmitruka – Dyrektora Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie i Tadeusza Skoczka – Dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Katalog zawiera prace 17 autorów, dla których inspiracją była jedna z najważniejszych bitew świata.

Publikacja Janusza Szczepańskiego „Mazowsze Północne podczas najazdu bolszewickiego
1920 roku” pod redakcją Beaty Michalec i Tadeusza Skoczka

Niniejsza publikacja jest monografią odtwarzającą nie tylko działania militarne na obszarze północnego Mazowsza, ale przede wszystkim trudne chwile jego mieszkańców podczas krótkotrwałej, ale tragicznej w skutkach bolszewickiej okupacji. Opisując ich losy autor w dużej mierze koncentruje się na przedstawieniu stanowiska poszczególnych warstw miejscowego
społeczeństwa wobec bolszewickiego zagrożenia, jego patriotycznego zaangażowania w walkę z najeźdźcą. Nie uchyla się także od obowiązku przedstawienia postaw antypaństwowych niewielkiej części społeczeństwa północnego Mazowsza, oczekującej na wkroczenie oddziałów Armii Czerwonej.

Publikacja Hallerczycy pod redakcją Tadeusza Skoczka

Publikacja „Hallerczycy” jest  katalogiem wystawy „Generał Józef Haller i jego żołnierze”, której inauguracja nastąpiła 28 listopada 2018 roku w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, jednym z oddziałów Muzeum Niepodległości. Reprodukcje prezentowane na wystawie oraz w niniejszym informatorze pochodzą ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie, archiwum prywatnego osoby zastrzegającej anonimowość, z Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Muzeum Niepodległości, Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Muzeum Wojska w Białymstoku, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Zdjęcia powstały w okresie pierwszej wojny światowej, lecz także ukazują generała i jego bliskich po roku 1945, już na emigracji. Bardzo rzadkie są fotografie, na których uwiecznieni zostali żołnierze i oficerowie II Brygady Legionów Polskich, m.in. płk Marian Januszajtis i ksiądz Józef Panaś, nieznane są niektóre fotografie Błękitnej Armii, a także Armii Ochotniczej z 1920 roku. Do końca 2018 roku wystawa gościła w Zespole Szkół Salezjańskich „Lux Sapientiae” w Sokołowie Podlaskim oraz Zespole Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą.

Publikacja II wojna światowa w twórczości współczesnych malarzy pod redakcją Janusza Gmitruka i Tadeusza Skoczka

Publikacja II wojna światowa w twórczości współczesnych malarzy pod redakcją Janusza Gmitruka i Tadeusza Skoczka, to katalog wystawy poplenerowej „II wojna światowa w obrazach” prezentowanej w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w dniach 29 listopada 2019 – 12 czerwca 2020 roku. Wystawy „II wojna światowa w twórczości współczesnych malarzy” prezentowana w Galerii Malarstwa Historycznego Muzeum Niepodległości, Pałac Przebendowskich Radziwiłłów od 30 czerwca do 17 lipca 2020 roku jest rozwinięciem tematu. Kolejne odsłony wystawy odbędą się w Akademia Historii i Literatury Polskiej oraz Słowiańskiej, Fundacja Willa Polonia, Galeria w Lublinie (28 lipca – 21 sierpnia 2020) oraz Bibliotece Kraków (1 – 18 września 2020).

Prezentowane na wystawie dzieła sztuki przedstawiają walkę i męczeństwo narodu polskiego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Powstania Warszawskiego, 56 prac formie realistycznej i alegorycznej ukazują wydarzenia z minionego okresu,

„Z pastorałem przez kontynenty” Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Dziedzica, Janusza Gmitruka,
Zbigniewa Judyckiego i Tadeusza Skoczka


Publikacja naukowa „Z pastorałem przez kontynenty” została przygotowana przez Muzeum Niepodległości i wydana w wydawnictwie tej instytucji. Zawiera ona naukowo opracowane referaty wygłoszone podczas XX Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej „Z pastorałem przez kontynenty. Kardynałowie i biskupi polskiego pochodzenia w świecie”, które odbyło się 18 października 2019 roku, w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. Organizatorami Sympozjum były: Fundacja Polonia Semper Fidelis, Biblioteka Kraków i Muzeum Niepodległości w Warszawie. Honorowy patronat objął nad nim JE kard. Zenon Grocholewski i Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. „Bitwa Warszawska 1920: dzieła sztuki – fotografie – odezwy” pod red. Tadeusza Skoczka.


„Bitwa Warszawska 1920: dzieła sztuki, fotografie, odezwy” pod red. Tadeusza Skoczka jest edytorskim wydarzeniem obchodów 100. rocznicy jednej z największych bitew w historii świata. Album przedstawia wielkie zwycięstwo polskiego oręża oczami artystów i dzieł sztuki. Prezentowana ikonografia pochodzi ze zbiorów muzeów, bibliotek i archiwów okręgu warszawskiego. Na szczególne zainteresowanie zasługuje kolekcja plakatów ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Cennym uzupełnieniem reprodukcji są dwa teksty pochodzące z 1930 r.: „Cud nad Wisłą: referat z 2‑ma mapami” Adama Gałuszkiewicza oraz fragment „Wojny w roku 1920”: wspomnienia i rozważania” gen. Lucjana Żeligowskiego. Całość wydana w serii „Skarby Kultury i Literatury Polskiej”.


Format 240 x 330 mm; kolorowe ilustracje; oprawa twarda; skóra ekologiczna, s. 255, cena 250 zł
Tadeusz Kurek, Polscy lekarze w świecie.


Informator wystawy, pod redakcją Tadeusza Skoczka, prezentowanej od 3 do 24 czerwca 2020 r. w Galerii Brama Bielańska Cytadeli Warszawskiej. Wystawa towarzyszy XXI Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Autor portretów prezentowanych w informatorze jest wszechstronnym artystą-plastykiem, który zajmuje się m. in. malarstwem olejnym, akwarelą, grafiką, rysunkiem i rzeźbą, a jego prace były prezentowane na licznych wystawach w kraju i za granicą.

Format 230 x 205 mm; ilustracje; oprawa miękka; s. 86.


Katalog wystawy „Dziedzictwo pokoleń dla przyszłości” eksponowanej w Galerii Brama Bielańska Cytadeli Warszawskiej od 23 stycznia do 16 lutego 2020 r. przedstawia dawne krajobrazy polskiej wsi XIX i XX wieku.


Format 230 x 205 mm; ilustracje; oprawa miękka; s. 64.


Tadeusz Skoczek, Polska kolęda patriotycznaWydanie drugie rozszerzone publikacji związanej z corocznym spotkaniem „Gromniczna w Muzeum”, któremu towarzyszy koncert kolęd i pieśni patriotycznych. Zawiera teksty wybranych kolęd wraz z zapisem nutowym oraz ilustracje ze zbiorów Muzeum Niepodległości i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Format: 230 x 205 mm; oprawa miękka; kolorowe ilustracje; ilość stron: 170.