Do zakończenia projektu pozostało:

"Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych
w tym dla osób niepełnosprawnych"
dni
1
7
godz.
1
0
min.
4
0
sek.
5
7

Wsparcie unijne dla Muzeum Niepodległości w Warszawie


Wsparcie unijne dla Muzeum Niepodległości w Warszawie

 

Ponad 3 miliony zł unijnego dofinansowania otrzyma warszawskie Muzeum Niepodległości na renowację X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i utworzenie w nim Centralnego Magazynu Zbiorów muzeum. W ramach projektu wykonane zostaną prace remontowo-budowlane, instalacje teleinformatyczne, zaaranżowane zostanie oświetlenie. Ponadto zakupione zostanie wyposażenie, m.in. regały przesuwne i stacjonarne, szafy kartograficzne, wózki do przewożenia zbiorów oraz sprzęt multimedialny z oprogramowaniem.

W nowo powstałych pomieszczeniach znajdą się m.in. magazyn rzeźby, magazyn książek i czasopism oraz archiwum. Dzięki unijnemu dofinansowaniu powstaną też nowa ekspozycja stała „Więźniowie X Pawilon Cytadeli Warszawskiej”, ekspozycja plenerowa „Spacer historyczny” oraz Galeria Zbiorów Muzeum. Muzeum nie tylko zwiększy swoją powierzchnię wystawienniczą, lecz także wzbogaci ofertę zajęć edukacyjno-kulturalnych.

 

Tytuł projektu: „Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości”

Beneficjent: Muzeum Niepodległości w Warszawie

Całkowita wartość projektu: 4919 180,00 zł

Kwota dofinansowania: 3054 426,01 zł

Działanie: 5.3. Dziedzictwo kulturowe