Modernizacja dziedzińców „Pawiaka”


„Modernizacja terenu dziedzińców wokół obiektu ekspozycji Muzeum Więzienia Pawiak, Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie”.

Działania 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

14 kwietnia bieżącego roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pod tytułem Modernizacja terenu dziedzińców wokół obiektu ekspozycji Muzeum Więzienia Pawiak, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie”. Projekt ów jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Poziom dofinansowania z EFRR wynosi 57,12%, zaś jego beneficjentem jest Muzeum Niepodległości w Warszawie.

 

Dzięki jej podpisaniu stało się możliwe podjęcie prac remontowych w obrębie przestrzeni dziedzińców, położonych bezpośrednio wokół naszej placówki. Przyznana kwota pozwoli na demontaż, wykonanie podbudowy i poprawienie systemu odprowadzania wody deszczowej, odświeżenie oraz ponowne ułożenie bruku, a także remont betonowych schodów i muru od strony Lasu Pamięci. Wejście do Muzeum Więzienia Pawiak ma zostać przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.