Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w POIŚ 2014-2020


Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w POIŚ 2014-2020 Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Więcej informacji…... czytaj dalej →

Modernizacja dziedzińców „Pawiaka”


„Modernizacja terenu dziedzińców wokół obiektu ekspozycji Muzeum Więzienia Pawiak, Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie”. Działania 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 14 kwietnia bieżącego roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pod tytułem Modernizacja terenu dziedzińców wokół obiektu ekspozycji Muzeum Więzienia Pawiak, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie”. Projekt ów jest współfinansowany przez Unię…... czytaj dalej →

Druga młodość Cytadeli Warszawskiej


Muzeum X Pawilonu już otwarte.    DRUGA MŁODOŚĆ Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej 25 lutego 2013 roku w 150 – lecie wybuchu powstania styczniowego oraz 50 – lecie istnienia Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (stanowiącego od 1990 r. oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie), p. dr Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego i p. dr Tadeusz Skoczek…... czytaj dalej →

Rewitalizacja i modernizacja Cytadeli Warszawskiej


Uprzejmie informujemy, że na czas remontu (od kwietnia 2013 r.) Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej będzie zamknięte dla zwiedzających do odwołania.   Nr wniosku: MJWPU.420-338/12 Tytuł projektu: Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału – Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI…... czytaj dalej →

Rada Dzielnicy Żoliborz zdecydowanie popiera Muzeum Niepodległości


Rada Dzielnicy Żoliborz zdecydowanie popiera starania Muzeum Niepodległości o pozyskanie funduszy na rewitalizację Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, ważnego oddziału tej instytucji.  Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, położone na terenie twierdzy zbudowanej przez władze rosyjskie po stłumieniu powstania listopadowego, to jedno z najważniejszych miejsc polskiej martyrologii. Mieściło się w nim słynne carskie więzienie śledcze dla…... czytaj dalej →