Program miesiąca


 

 

 grudzien1-kopia grudzien-22-kopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystawy stałe
Polonia Restituta – O niepodległość i granice 1914-1921
Z Orłem Białym przez wieki

Wystawy czasowe

Taniec wśród mieczów

Gaude Mater Polonia. Wystawa pocztówek Mariana Sołobodowskiego

Brześć nad Bugiem 1919-1939. Podróż w czasie.

W bieli i w czerwieni. Defensores Poloniae Jerzego Tepera (Galeria Brama Bielańska)

 

Program imprez w Muzeum Niepodległości:

Grudzień

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI (Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów), al. Solidarności 62

 

1.12. (czwartek) godz. 17.00: Mariusz Olbromski. Kresowe impresje niepodległościowe. Recytacja wierszy w wykonaniu autora przy akompaniamencie Marii Baka-Wilczek. Słowo wstępne: dr Jolanta Załęczny

 

3.12. (sobota): Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów
godz. 12.00: Michał Rybak, Polskie symbole narodowe. Po prelekcji zwiedzanie wystaw: Polonia Restituta i Z Orłem Białym przez wieki.
godz. 13.30: Ciepłe dźwięki, koncert muzyki afrykańskiej w wykonaniu zespołu „Tikaua Band” ze Środowiskowego Domu Samopomocy „Chata z pomysłami”. Dyr. Gwidon Cybulski.
godz. 14.30: Projekcja filmu Najlepsze przyjaciółki w reż. Oliviera Ringera

 

5.12. (poniedziałek): Rocznica śmierci Władysława St. Reymonta
godz. 11.00: Cmentarz Powązkowski. Składanie kwiatów na grobie pisarza.
godz. 13.00: Muzeum Niepodległości. Uroczystość patriotyczna. Prowadzenie: Krzysztof Bąkała, Janusz Gmitruk (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego), Marek Kassa (Stowarzyszenie Dziennikarzy im. W. Reymonta)

 

5.12. (poniedziałek) godz. 17.00: Klub Inteligencji Polskiej. Dr Krzysztof Lachowski, Ludwik Staszyński, Ryszard Ślązak, Odszkodowania wojenne i ponacjonalizacyjne. Stan prawny w świetle zgłaszanych roszczeń.

 

6.12. (wtorek) godz. 17.00: Zrozumieć kulturę. Dyskusja heglowska o relacji kultury i religii. Prowadzenie: Regina Madej-Janiszek (teza), Jolanta Dąbek (antyteza), Aleksandra Magierecka (synteza).

 

8.12. (czwartek) godz. 17.00: Polskie nekropolie i groby na Obczyźnie. Regina Madej-Janiszek, Tajemnica grobu Teresy Lipkowskiej z książąt Jałowieckich na polskim cmentarzu w Jaffie.

 

9.12. (piątek), godz. 15.00: Konferencja naukowa Kampania północno-afrykańska 1940-1942. Obrona Tobruku. Patronat honorowy: minister Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Prowadzenie: prof. Bogusław Polak.

 

10.12. (sobota), godz. 11.00: Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Skarpa Warszawska – jej rola historyczna i współcześnie. Prelekcja połączona ze spacerkiem po Warszawie.

 

13.12. (wtorek), godz. 18.00: Czy komunizm w Polsce upadł? Dyskusja panelowa z udziałem Pawła Heinricha, Michała Górskiego, Lecha Jęczmyka, Stanisława Srokowskiego

 

14.12. (środa), godz. 17.00: Biblioteka Filmu Historycznego Fundacji „Ars Creatori”. Poszukiwany Hipolit Cegielski, reż. Mateusz Pleskacz.

 

15.12. (czwartek), godz. 17.00: Wszechnica Kościuszkowska. Prowadzenie: dr Leszek Krześniak.

 

16.12. (piątek), godz.9.00: Warszawskie Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów. XIII Konkurs Krasomówczy

 

17.12. (sobota), godz. 11.00: Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Plac Powstańców Warszawy – historia, dawne nazwy, dawna i współczesna zabudowa. Prelekcja połączona ze spacerkiem po Warszawie.

 

20.12. (wtorek), godz. 17.00: Fundacja POLONIA UNION. Koncert Adeste Fideles (Przybądźcie, wierni). Biblijna podróż z muzyką.

 

22.12. (czwartek), godz. 17.00: Biblioteka Filmu Historycznego Fundacji „Ars Creatori”. 120. rocznica urodzin Poli Negri. Spotkanie z Mariuszem Kotowskim. Projekcja filmu Pola Negri. Życie gwiazdy.

 

MUZEUM X PAWILONU CYTADELI WARSZAWSKIEJ, ul. Skazańców 25

8.12. (czwartek), godz. 10.00: Konferencja naukowa Kampania północno-afrykańska 1940-1942. Obrona Tobruku. Patronat honorowy: minister Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Prowadzenie: prof. dr hab. Zbigniew Wawer i dr Jolanta Załęczny.

 

9.12. (piątek), godz. 11.00: Krajowy Klub Reportażu SDP. Walne Zgromadzenie poprzedzone zwiedzaniem muzeum.

 

9.12. (piątek), godz. 15.00: Wydawnictwo „Palindrom”. Mirosław Mroczek, Bochnia. Prezentacja albumu: Stanisław Bukowiec. Koncert uczniów PSM II St.: Julia Stompór – I skrzypce, Julia Gut – II skrzypce, Justyna Styczeń – altówka, Wiktoria Banaśkiewicz – wiolonczela. W programie: Joseph Haydn – Kwartet F-dur op. 3 nr 5 (części: I Presto, II Andante cantabile, III Menuetto, IV Scherzando)

 

14.12. (środa), godz. 12.00: Galeria Brama Bielańska. Jerzy Teper, Defensores Poloniae. W bieli i w czerwieni, autorskie oprowadzanie po wystawie.

 

MUZEUM WIĘZIENIA PAWIAK, Dzielna 24/26

14.12. (środa): Spotkanie patriotyczne. Niech nie zgaśnie Pamięć
godz. 15.45: Wyjazd do Palmir spod Muzeum Więzienia Pawiak. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest rejestracja pod nr. tel. 22 831 92 89.
godz. 17.00: Uroczystość w Muzeum-Miejscu Pamięci w Palmirach.

 

 

W siedzibie Muzeum działa Kino Apolonia.
Repertuar jest dostępny na stronie
www.kinoapolonia.pl
al.Solidarności 62
Tel. 660 642 333
(czynny pół godziny przed pierwszym seansem)
apolonia@filmowawarszawa.org