Uroczystości upamiętniające egzekucję więźniów Pawiaka w Palmirach

W minioną sobotę przypadła 80. rocznica egzekucji 368 Więźniów Pawiaka w Palmirach. Na terenie Muzeum Więzienia Pawiak i Muzeum Miejsca Pamięci Palmiry miały miejsce symboliczne uroczystości upamiętniające tamte tragiczne wydarzenia. Hołd Pomordowanym oddali: Małgorzata Gosiewska – Wicemarszałek Sejmu RP, Stanisław Zalewski – Prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentował płk Sławomir Lesisz z Dowództwa Garnizonu Warszawa. Wieniec w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy złożył Robert Soszyński – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. Zbigniew Czaplicki reprezentował Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. W uroczystościach brali udział także: Aleksander Ferens – Burmistrz Dzielnicy Śródmieście i Magdalena Wojciechowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście, Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz, Rafał Miastowski – Burmistrz Dzielnicy Mokotów, Jacek Wachowicz – Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Praga Północ. Kwiaty złożyły delegacje Rady m.st. Warszawy i Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie reprezentował Dyrektor Sławomir Majcher, Muzeum Niepodległości w Warszawie – Zastępca Dyrektora Beata Michalec, Muzeum Warszawy – Zastępca Dyrektora Mateusz Labuda. Modlitwę w intencji pomordowanych odmówił ks. dr Robert Ogrodnik. Uroczystość pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego prowadziła Kierownik Joanna Gierczyńska.