Spotkanie edukacyjno-historyczne pt. „Obozowe tajne komplety”

Jednym z zagadnień poruszonych w monografii Wandy Kiedrzyńskiej pt. „Ravensbrück – kobiecy obóz koncentracyjny” jest kwestia wzajemnego wspierania się więźniarek, która pomagała im przetrwać obozowe piekło. Jedną z jej form była konspiracyjna nauka, która stanowiła rodzaj oporu wobec zaprowadzonego w obozie terroru. W organizację podziemnych kompletów zaangażowały się polskie nauczycielki, które młodszym współwięźniarkom, uczennicom przekazywały wiedzę, której nie mogły zdobyć za sprawą poczynań okupanta niemieckiego. Spotkanie w Muzeum Więzienia Pawiak przybliży jak mimo panującego reżimu obozowego udawało się realizować zajęcia znane ze szkolnego planu zajęć. W związku z opisywanym wydarzeniem uczestnicy będą mogli również zwiedzić prezentowaną w tym czasie na dziedzińcu Muzeum Więzienia Pawiak wystawę czasową pt. „Tajne nauczanie Polek w KL Ravensbrück. A ja właśnie przed śmiercią chcę wiedzieć jak najwięcej”, która została wypożyczona z Muzeum Stutthof w Sztutowie.