Relacja z uroczystości
upamiętniającej ofiary
egzekucji w Magdalence

W sobotę 28 maja 2022 r. – w 80. rocznicę przeprowadzonej w Lesie Sękocińskim koło Magdalenki masowej egzekucji, podczas której niemieccy okupanci rozstrzelali więźniów Pawiaka i funkcjonariuszy polskiej straży więziennej – w Muzeum Więzienia Pawiak rozpoczęła się uroczystość upamiętniająca ofiary zbrodni dokonanej 28 maja 1942 r.

W uroczystości wzięli udział między innymi członkowie rodzin ofiar, byli więźniowie, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji kultury, organizacji społecznych, szkół. Uczestniczyli w niej państwo Stanisław Zalewski – prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Tadeusz Tokarski ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Zbigniew Czaplicki – Pełnomocnik do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, ksiądz dr Robert Ogrodnik – kapelan warszawskiego Klubu Byłych Więźniarek KL Ravensbrück, dr Beata Michalec – zastępca dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie, radna m.st. Warszawy, Paweł Michalec – burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Robert Rafałowski – zastępca burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Dominika Jarzyńska-Pokojska – kierownik Muzeum – Miejsca Pamięci Palmiry, oddziału Muzeum Warszawy, przedstawiciele Stowarzyszenia Pamięci Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” Armii Krajowej, przedstawiciele Stowarzyszenia Szarych Szeregów, delegacja Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, społeczność Zespołu Szkół nr 7 w Warszawie i Strzelcy Jednostek Specjalnych 1944 w Warszawie, pani Mirosława Niewiarowska – nauczyciel ze XCCV Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza w Warszawie – wraz z młodzieżą z klas mundurowych oraz pocztem sztandarowym.

Przybyłych powitała kierownik Muzeum Więzienia Pawiak Joanna Gierczyńska. List od Marszałka Województwa Mazowieckiego odczytał pan Zbigniew Czaplicki. Krótkie przemówienie wygłosił prezes Stanisław Zalewski. Następnie zgromadzeni oddali hołd pomordowanym i odmówili modlitwę, której przewodził ks. dr Robert Ogrodnik. Zwieńczeniem spotkania w Muzeum Więzienia Pawiak było uroczyste złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego.

Zaraz potem zgromadzeni udali się na cmentarz w Łazach, by złożyć kwiaty i odmówić modlitwę w intencji więzionych i pomordowanych. Następnie kombatanci, rodziny ofiar, delegacja Muzeum Więzienia Pawiak wraz z innymi uczestnikami uroczystości przenieśli się na miejsce straceń w Magdalence, gdzie w asyście Warty Honorowej Wojska Polskiego odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym egzekucję. Obchody zakończył spektakl teatralny zatytułowany „Żelaznymi łzami”.