Prelekcja o więźniach pochodzenia żydowskiego

Dnia 11 maja 2023 roku odbyła się na sali ekspozycyjnej naszego muzeum prelekcja edukacyjna zatytułowana „Więźniowie pochodzenia żydowskiego na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944”. W wydarzeniu uczestniczyła między innymi młodzież z XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Warszawie. Uczniowie mogli dowiedzieć się o represjach, jakie spadły na ludność żydowską od pierwszych dni okupacji. Opowiedziano także o roli Pawiaka jako więzienia gestapo i jednego z miejsc, gdzie następowała realizacja Holokaustu. Przybliżono również sylwetki niektórych osób więzionych za pawiackimi murami, przykładowo szachisty Dawida Przepiórki, lekarza i pedagoga Janusza Korczaka czy historyka Emanuela Ringelbluma. Po prelekcji prowadzący spotkanie kustosz Robert Hasselbusch oprowadził uczestników po muzealnej ekspozycji.