Prace konserwatorskie

Aktualnie trwają prace konserwatorskie nad wybranymi elementami architektonicznymi w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnianie w kraju”. Zadanie dofinansowano, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Poniżej przedstawiamy relację fotograficzną z ostatniego spotkania Komisji Konserwatorskiej, na której omówiono wytyczne dotyczące bieżącej konserwacji.