„Piękne, smutne kwiaty Serbii”, wykład o dzieciach na Pawiaku w latach 1939-1944

W ostatni wtorek w naszym muzeum miał miejsce wykład pt. „Piękne, smutne kwiaty Serbii – dzieci na Pawiaku w latach 1939-1944″. W okresie okupacji niemieckiej w więzieniu gestapo przy ul. Dzielnej przyszło na świat ok. 25 dzieci. Ponadto najmłodsi byli przywożeni na Pawiak wraz z aresztowanymi rodzicami. Matki z dziećmi przebywały na Serbii – tak nazywano oddział kobiecy więzienia. Tam też, w szpitalu więziennym, odbywały się porody. Tytuł prelekcji – „piękne, smutne kwiaty Serbii” – nawiązywał do słów dr Anny Czuperskiej, lekarki-więźniarki, która tak określiła niemowlęta odchowywane w więzieniu. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Festiwalu Nauki i było przeznaczone dla młodzieży. Zagadnienie dzieci na Pawiaku przybliżył zebranym Robert Hasselbusch. Poniżej zdjęcia z wydarzenia.