Relacja z uroczystości 76. rocznicy likwidacji więzienia Pawiak


W środę 29 lipca 2020 roku na dziedzińcu Muzeum Więzienia Pawiak odbyła się uroczystość upamiętniająca 76. rocznicę likwidacji kompleksu więziennego przy ul. Dzielnej, co nastąpiło w przeddzień wybuchu Powstania Warszawskiego. Podczas „ewakuacji” Pawiaka przez niemieckich nazistowskich okupantów latem 1944 roku miały miejsce m.in. zbiorowe egzekucje więźniów i wywiezienie ok. 1800 osadzonych, kobiet i mężczyzn, do obozów koncentracyjnych. W uroczystości upamiętniającej tamte tragiczne wydarzenia wzięli udział byli Więźniowie Pawiaka i obozów koncentracyjnych: Marek Dunin-Wąsowicz, Jan Heybowicz, Maciej Jarosiński, Czesław Lewandowski, Janusz Maksymowicz, Longina Niedziałek, Wiesław Paciorek, Barbara Piotrowska, Henryk Wasilewski, Leszek Zabłocki, Stanisław Zalewski oraz Leszek Żukowski. Hołd pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego oddali również przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i instytucji kultury, m.in.: Małgorzata Gosiewska – Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Joanna Piskorz – Zastępca Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN, Magdalena Roguska – Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy, Sławomir Potapowicz – Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy, Anna Auksel-Sekutowicz – Radna m.st. Warszawy, Aleksander Ferens – Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Grzegorz Kuca – Burmistrz Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Jacek Wachowicz – Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Wieńce złożyły również delegacje: Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Muzeum Warszawy, Muzeum Lubelskiego, Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego, CXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza. W ramach uroczystości odbył się także koncert pt.: „PAWIAK 44 – PAMIĘTAMY” w wykonaniu Marii Reif i Dominiki Czajkowskiej-Ptak.

W wydarzeniu wzięli udział

Uroczystości upamiętniające egzekucję więźniów Pawiaka w Palmirach

W minioną sobotę przypadła 80. rocznica egzekucji 368 Więźniów Pawiaka w Palmirach. Na terenie Muzeum Więzienia Pawiak i Muzeum Miejsca Pamięci Palmiry miały miejsce symboliczne uroczystości upamiętniające tamte tragiczne wydarzenia. Hołd Pomordowanym oddali: Małgorzata Gosiewska – Wicemarszałek Sejmu RP, Stanisław Zalewski – Prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentował płk Sławomir Lesisz z Dowództwa Garnizonu Warszawa. Wieniec w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy złożył Robert Soszyński – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. Zbigniew Czaplicki reprezentował Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. W uroczystościach brali udział także: Aleksander Ferens – Burmistrz Dzielnicy Śródmieście i Magdalena Wojciechowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście, Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz, Rafał Miastowski – Burmistrz Dzielnicy Mokotów, Jacek Wachowicz – Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Praga Północ. Kwiaty złożyły delegacje Rady m.st. Warszawy i Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie reprezentował Dyrektor Sławomir Majcher, Muzeum Niepodległości w Warszawie – Zastępca Dyrektora Beata Michalec, Muzeum Warszawy – Zastępca Dyrektora Mateusz Labuda. Modlitwę w intencji pomordowanych odmówił ks. dr Robert Ogrodnik. Uroczystość pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego prowadziła Kierownik Joanna Gierczyńska.