Narodowy Dzień Pamięci
Ofiar Niemieckich Nazistowskich
Obozów Koncentracyjnych
i Obozów Zagłady

14 czerwca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Święto uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 8 czerwca 2006 r., w 66. rocznicę przybycia pierwszego masowego transportu, 728 więźniów z Tarnowa, do KL Auschwitz.

Uroczyste obchody rozpoczną się we wtorek 14 czerwca 2022 r. o g. 12.00 na dziedzińcu Muzeum Więzienia Pawiak (ul. Dzielna 24/26) od oddania hołdu ofiarom, złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego. Od godz. 14.00 uroczystość będzie kontynuowana przed Pomnikiem – Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Organizatorami uroczystości są:
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień
i Obozów Koncentracyjnych
oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy do uczczenia Narodowego Dnia Pamięci
Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

Relacja ze spotkania prasowego
poświęconego Dzieciom Pawiaka

W środę 1 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w Muzeum Więzienia Pawiak odbyło się spotkanie prasowe poświęcone Dzieciom Pawiaka: urodzonym w więzieniu, aresztowanym razem z rodzicami, niekiedy nawet zatrzymanym jako zakładnicy.

Kilka miesięcy temu pan Mariusz Wituski, który 31 lipca 1944 r. urodził się, jako ostatni, na Pawiaku, przekazał do muzealnych zbiorów niemowlęcy kaftanik. Koszulkę, którą uszyły i podarowały jego mamie, Irenie Wituskiej, współtowarzyszki z celi. W tym właśnie kaftaniku Mariusz Wituski w dniu swoich narodzin został wraz z mamą zwolniony z więzienia przy ulicy Dzielnej.

Po wykonaniu niezbędnych czynności inwentaryzacyjnych kaftanik stał się w Dzień Dziecka 2022 r. częścią ekspozycji stałej Muzeum Więzienia Pawiak. Podczas zorganizowanego tego dnia spotkania prasowego państwo Mariusz Wituski, zastępca dyrektora ds. programowych Muzeum Niepodległości dr Beata Michalec oraz kierownik Muzeum Więzienia Pawiak Joanna Gierczyńska zaprezentowali ów niezwykły eksponat. Kaftanik można odtąd oglądać w gablocie w sali Pawiacki Dzień.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia nowego eksponatu, zdjęć z tego spotkania oraz poświęconych mu materiałów filmowych i prasowych (linki poniżej).

Linki do materiałów filmowych i prasowych dotyczących prezentacji nowego eksponatu – kaftanika niemowlęcego w Muzeum Więzienia Pawiak:

TVP3 Warszawa, „Telewizyjny Kurier Warszawski” – https://warszawa.tvp.pl/479119/telewizyjny-kurier-warszawski

Program „Zawsze na temat” – https://warszawa.tvp.pl/35707462/zawsze-na-temat

Polska Agencja Prasowa – https://www.pap.pl/…/news%2C1228030%2Ckaftanik…

TVN Warszawa – https://tvn24.pl/…/warszawa-kaftanikniemowlecy-z-1944…

Polskie Radio – https://www.polskieradio.pl/…/2970707,Kaftanik-dla…

Relacja z uroczystości
upamiętniającej ofiary
egzekucji w Magdalence

W sobotę 28 maja 2022 r. – w 80. rocznicę przeprowadzonej w Lesie Sękocińskim koło Magdalenki masowej egzekucji, podczas której niemieccy okupanci rozstrzelali więźniów Pawiaka i funkcjonariuszy polskiej straży więziennej – w Muzeum Więzienia Pawiak rozpoczęła się uroczystość upamiętniająca ofiary zbrodni dokonanej 28 maja 1942 r.

W uroczystości wzięli udział między innymi członkowie rodzin ofiar, byli więźniowie, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji kultury, organizacji społecznych, szkół. Uczestniczyli w niej państwo Stanisław Zalewski – prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Tadeusz Tokarski ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Zbigniew Czaplicki – Pełnomocnik do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, ksiądz dr Robert Ogrodnik – kapelan warszawskiego Klubu Byłych Więźniarek KL Ravensbrück, dr Beata Michalec – zastępca dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie, radna m.st. Warszawy, Paweł Michalec – burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Robert Rafałowski – zastępca burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Dominika Jarzyńska-Pokojska – kierownik Muzeum – Miejsca Pamięci Palmiry, oddziału Muzeum Warszawy, przedstawiciele Stowarzyszenia Pamięci Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” Armii Krajowej, przedstawiciele Stowarzyszenia Szarych Szeregów, delegacja Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, społeczność Zespołu Szkół nr 7 w Warszawie i Strzelcy Jednostek Specjalnych 1944 w Warszawie, pani Mirosława Niewiarowska – nauczyciel ze XCCV Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza w Warszawie – wraz z młodzieżą z klas mundurowych oraz pocztem sztandarowym.

Przybyłych powitała kierownik Muzeum Więzienia Pawiak Joanna Gierczyńska. List od Marszałka Województwa Mazowieckiego odczytał pan Zbigniew Czaplicki. Krótkie przemówienie wygłosił prezes Stanisław Zalewski. Następnie zgromadzeni oddali hołd pomordowanym i odmówili modlitwę, której przewodził ks. dr Robert Ogrodnik. Zwieńczeniem spotkania w Muzeum Więzienia Pawiak było uroczyste złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego.

Zaraz potem zgromadzeni udali się na cmentarz w Łazach, by złożyć kwiaty i odmówić modlitwę w intencji więzionych i pomordowanych. Następnie kombatanci, rodziny ofiar, delegacja Muzeum Więzienia Pawiak wraz z innymi uczestnikami uroczystości przenieśli się na miejsce straceń w Magdalence, gdzie w asyście Warty Honorowej Wojska Polskiego odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym egzekucję. Obchody zakończył spektakl teatralny zatytułowany „Żelaznymi łzami”.