Uroczystości upamiętniające egzekucję więźniów Pawiaka w Palmirach

W minioną sobotę przypadła 80. rocznica egzekucji 368 Więźniów Pawiaka w Palmirach. Na terenie Muzeum Więzienia Pawiak i Muzeum Miejsca Pamięci Palmiry miały miejsce symboliczne uroczystości upamiętniające tamte tragiczne wydarzenia. Hołd Pomordowanym oddali: Małgorzata Gosiewska – Wicemarszałek Sejmu RP, Stanisław Zalewski – Prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentował płk Sławomir Lesisz z Dowództwa Garnizonu Warszawa. Wieniec w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy złożył Robert Soszyński – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. Zbigniew Czaplicki reprezentował Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. W uroczystościach brali udział także: Aleksander Ferens – Burmistrz Dzielnicy Śródmieście i Magdalena Wojciechowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście, Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz, Rafał Miastowski – Burmistrz Dzielnicy Mokotów, Jacek Wachowicz – Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Praga Północ. Kwiaty złożyły delegacje Rady m.st. Warszawy i Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie reprezentował Dyrektor Sławomir Majcher, Muzeum Niepodległości w Warszawie – Zastępca Dyrektora Beata Michalec, Muzeum Warszawy – Zastępca Dyrektora Mateusz Labuda. Modlitwę w intencji pomordowanych odmówił ks. dr Robert Ogrodnik. Uroczystość pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego prowadziła Kierownik Joanna Gierczyńska.

80. rocznica egzekucji Więźniów Pawiaka w Palmirach


W sobotę 20 czerwca br. przypada 80. rocznica egzekucji Więźniów Pawiaka w Palmirach. W dniach 20–21 czerwca 1940 r. Niemcy rozstrzelali tam 368 osób, w tym 82 kobiety. Była to największa egzekucja w tej miejscowości. Zginęło wówczas wielu wybitnych działaczy społecznych i politycznych, dziennikarzy, lekarzy, adwokatów, księży. Wśród Nich znaleźli się: długoletni poseł na Sejm RP – Mieczysław Niedziałkowski, Marszałek Sejmu – Maciej Rataj, olimpijczyk – Janusz Kusociński, poseł na Sejm i senator RP – Halina Jaroszewicz, wiceprezydent Warszawy – Jan Pohoski.

Aby uczcić pamięć Ofiar, Muzeum Więzienia Pawiak – oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie i Muzeum – Miejsce Pamięci w Palmirach – oddział Muzeum Warszawy organizują obchody rocznicowe. W programie uroczystości przewidziano oddanie hołdu Zamordowanym i złożenie kwiatów pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego (godz. 12:00) oraz odmówienie modlitwy i złożenie kwiatów na terenie cmentarza w Palmirach (godz. 14:00).

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady


Rankiem 14 czerwca 2020 roku odbyły się na dziedzińcu Muzeum Więzienia Pawiak symboliczne uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Święto to zostało ustanowione w 2006 roku uchwałą Sejmu RP. Wybrana data, 14 czerwca, ma wymiar szczególny. Tego właśnie dnia w 1940 roku wyruszył z Tarnowa pierwszy transport Polaków do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Zostało nim wywiezionych 728 naszych Rodaków. W obchodach na muzealnym dziedzińcu wzięli udział między innymi przedstawiciele środowiska byłych więźniów. Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych reprezentował m. in. Stanisław Zalewski, w czasie okupacji więziony na Pawiaku oraz w KL Auschwitz i KL Mauthausen-Gusen. Hołd ofiarom złożyli przedstawiciele władz państwowych: w imieniu Prezydenta RP p. Tadeusz Deszkiewicz; Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska; w imieniu Prezesa Rady Ministrów Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł; w imieniu Ministra Obrony Narodowej gen. dyw. Robert Głąb; Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Uroczystość prowadziła i reprezentowała Muzeum Niepodległości Joanna Gierczyńska – Kierownik oddziału Muzeum Więzienia Pawiak.