Renowacja Pomnika Drzewa Pawiackiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 18.11.2020 rusza kolejny etap trwających na terenie Muzeum Więzienia Pawiak prac konserwatorskich, które obejmują również renowację Pomnika Drzewa Pawiackiego. W celu przeprowadzania tychże czynności, konieczny jest demontaż kratownicy z tabliczkami memoratywnymi, które zostaną ponownie zamontowane na Pomniku po zakończeniu prac, czyli pod koniec listopada.

Prace konserwatorskie

Aktualnie trwają prace konserwatorskie nad wybranymi elementami architektonicznymi w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnianie w kraju”. Zadanie dofinansowano, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Poniżej przedstawiamy relację fotograficzną z ostatniego spotkania Komisji Konserwatorskiej, na której omówiono wytyczne dotyczące bieżącej konserwacji.