Projekt „Przekazywanie pamięci” w Zielonce

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu edukacyjno-historycznym w ramach projektu „Przekazywanie pamięci. Prezentacja książki Wandy Kiedrzyńskiej pt. Ravensbrück – kobiecy obóz koncentracyjny„. W oparciu o przytoczoną monografię uczestnicy wydarzenia poznają szerzej realia i charakter konspiracyjnej działalności więźniarek Polek w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym. Spotkanie odbędzie się 29 maja 2023 r. w Zielonce, szczegóły znajdą Państwo na poniższym afiszu.

Prelekcja o więźniach pochodzenia żydowskiego

Dnia 11 maja 2023 roku odbyła się na sali ekspozycyjnej naszego muzeum prelekcja edukacyjna zatytułowana „Więźniowie pochodzenia żydowskiego na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944”. W wydarzeniu uczestniczyła między innymi młodzież z XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Warszawie. Uczniowie mogli dowiedzieć się o represjach, jakie spadły na ludność żydowską od pierwszych dni okupacji. Opowiedziano także o roli Pawiaka jako więzienia gestapo i jednego z miejsc, gdzie następowała realizacja Holokaustu. Przybliżono również sylwetki niektórych osób więzionych za pawiackimi murami, przykładowo szachisty Dawida Przepiórki, lekarza i pedagoga Janusza Korczaka czy historyka Emanuela Ringelbluma. Po prelekcji prowadzący spotkanie kustosz Robert Hasselbusch oprowadził uczestników po muzealnej ekspozycji.